Бефані Анатолій Миколайович — Енциклопедія Сучасної України

Бефані Анатолій Миколайович

БЕФА́НІ Анатолій Миколайович (02. 01. 1909, с. Спаське Примор. краю, нині РФ) – гідролог. Чоловік Н. Бефані. Д-р тех. н. (1941), проф. (1941). Закін. Саратов. ін-т с. госп-ва та меліорації (1930). Працював інж., ст. інж., зав. проект. бюро в органах вод. госп-ва Киргизії та Далекого Сходу (1930–33); ст. н. с., зав. відділу меліорації Далекосхід. філіалу ВАСГНІЛ (1933–34); в. о. доц., проф., зав. каф. гідрології суші Омського с.-г. ін-ту (1934– 46); зав. каф. (1946–84), проф., проф.-консультантом каф. гідрології суші (1984–2001) Одес. гідрометеоролог. ін-ту (нині Одес. екол. ун-т); водночас 1948–53 – зав. каф. гідрології й метеорології Одес. ун-ту. Створив в Одесі школу наук. та приклад. гідрології. Розробив нову теорію поверхневого стоку й визначив залежності, що відображають динаміку злив. стоку в часі та просторі. Заклав основи меліорат. гідрології. Під його кер-вом проведено низку н.-д. експедицій (Далекий Схід, Кавказ, Карпати, Крим, Пд. України, Молдова).

Пр.: Учение о поверхностном стоке малых водосборов. Омск, 1939; Основы теории ливневого стока: В 2 ч. О., 1949; Ленинград, 1958; Основы теории и расчета стока // МГ. 1957. № 12; Основные положения теории речного стока. О., 1958; Теория формирования дождевых паводков и методы их расчета. Ленинград, 1967; Расчет нормы стока рек Украинских Карпат. К., 1967; Вопросы мелиоративной гидрологии. Кишинев, 1987; Вопросы региональной гидрологии. Паводочный сток: Учеб. пособ. К., 1990.

Літ.: Анатолій Миколайович Бефані: Бібліогр. покажч. літ-ри. О., 1994; Професори Одеського (Новоросійського) університету: Біографічний словник: У 4 т. 2-е вид., О., 2005.

Д. Є. Макаренко


Покликання на статтю