Коффлер Юзеф Германович — Енциклопедія Сучасної України

Коффлер Юзеф Германович

КО́ФФЛЕР Юзеф Германович (28. 11. 1896, м. Стрий, нині Львів. обл. – 1943, за ін. даними – 1944) – компози­тор, музико­знавець, педагог. Чл. СКУ (1940). Закін. Стрий. г-зію (1914), навч. на правн. ф-ті Віден. ун-ту (1915–16), закін. відділ музикології та польс. літ-ри цього Ун-ту зі ступ. д-ра музикології (1923; викл. Г. Адлер, В. Фішер). 1916–20 перебував на військ. службі. 1924–39 – проф. Консерваторії Польс. муз. т-ва; 1939–41 – проф., декан диригент. відділу Держ. укр. консерваторії (обидві – Львів). Загинув у ґетто м. Ойцув побл. Кракова. Ком­позитор. спадщина представлена симф., камер., вокал.-інструм. та сценіч. музикою. Демонструє еволюцію від модернізму, неокласицизму до додекафонії (та­кож пародизму, соноризму і соц­­реалізму в остан. період творчості). Автор низки музикол. праць (портрети композиторів 20 ст., проблеми муз. освіти, авангардизму в музиці), опубл. у 1920–30-х рр. у Польщі та європ. країнах, зокрема у ча­со­писі «Orkiestra» (м. Перемишль, Польща).

Тв.: балет-ораторія «Alles durch M. O. W.» на тексти А. Руста (1932); для симф. оркестру – 4 симф. (1930–40); Концерт для фортепіано з оркестром (1932); Тріо для струнних (1928); Капричіо для скрипки і фортепіано (бл. 1936); Сонатина для фортепіано (1930); Варіації на тему вальса Й. Штра­ус­са (1935); кантата «Любов» для голосу, кларнета, альта й віолончелі (1931); 4 поеми для голосу і фортепіано (1935); 4 дит. п’єси для фортепіано (1940); «Українські ескізи» для струн. квартету (1941); польс. нар. пісні.

Літ.: J. Freiheiter. Józef Koffler // Mu­zyka XIII. 1936. № 7–12; T. Kaczyński. Józef Koffler – kompozytor nieznany // Ruch muzyczny XII. 1968. № 17; L. Mazepa. Ok­res radziecki w życiu i twórczośæi Józefa Kof­­flera // Muzyka XIII. 1983. № 1; M. Gołąb. Józef Koffler. Kraków, 1995; Павлишин С. Музика ХХ століття: Навч. посіб. Л., 2005.

В. С. Грабовський

Статтю оновлено: 2014

Покликання на статтю
В. С. Грабовський . Коффлер Юзеф Германович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=397 (дата звернення: 10.05.2021)