Білий Володимир Васильович — Енциклопедія Сучасної України

Білий Володимир Васильович

БІ́ЛИЙ Володимир Васильович (27. 10. 1894, с. Костянтинівка Полтав. губ., нині Сахновщин. р-ну Харків. обл. – 22. 11. 1937, Київ) – етнограф і літературознавець. Закін. Київ. ун-т (1920). Відтоді викладав у Переяслав. пед. технікумі, від 1922 – у технікумах і труд. школах Києва. Працював н. с. Етногр. комісії ВУАН (від 1924); на поч. 1930-х рр. був обраний її кер. Наприкінці 1924 – зав. етногр. відділу Катеринослав. крайового музею (нині Дніпропетровськ). Ред. «Етнографічного вісника» ВУАН. Досліджував фольклор Катеринославщини, Переяславщини, Полтавщини, вивчав творчість Г. Сковороди, К. Зинов’єва. Брав участь в археол. розкопках побл. Нікополя. Збирав матеріали про нар. вірування; розповіді про воєнні дії 1918–20. Автор праць з етнографії, зокрема про дніпров. лоцманів, чумаків; статей з історії укр. літ-ри. 20 червня 1937 заарешт. за звинуваченням у належності до націоналіст. орг-ції, а 14 листопада засудж. до найвищої міри покарання, розстріляний.

Пр.: Коротенькі пісні («частушки») рр. 1917–1925 // Етногр. вісн. 1925. Кн. 1 (співавт.); Оповідання селянина про те, як він права добивався у денікінців // Там само; Автобіографія чи Спомини революції // Там само. 1926. Кн. 2; До історії збірки А. Л. Метлинського: «Народные Южно-русскія пѣсни» (1854) // Там само; Я. П. Новицький (1847–1925) // Зап. Істор.-філол. відділу ВУАН. К., 1926. Кн. 7–8; Судова справа С. Д. Носа за матеріалами «IV Отдѣленія» // Там само. 1927. Кн. 10; До характеристики акад. Володимира Гнатюка як збирача і записувача // Там само; З матеріалів до історії етнографії (Листування Я. П. Новицького) // Там само; Харківські вчені 80-х років в українській літературі // Там само. Кн. 13–14; З неопублікованих матеріялів М. Закревського // Там само. Кн. 4; З матеріялів до історії української етнографії // Там само. Кн. 5; Уваги до життєпису М. В. Закревського // Там само. 1928. Кн. 6; Посвято (попразднество) в народній практиці // Там само. Кн. 7; Українська література і царська цензура // Там само. Кн. 18; Минуле етнографії на колишній Катеринославщині та її сучасні завдання // Дніпроп. крайовий істор. археол. музей: Зб. Дн., 1929. Т. 1; Стислий огляд головнішої літератури про дніпровських лоцманів // Мат. до вивчення вироб. об’єднань: Дніпров. лоцмани. К., 1929. Вип. 1; Лоцманські пісні // Там само; Як сполучити шкільну працю із збиранням краєзнавчого матеріалу // Бюл. Етногр. комісії ВУАН. К., 1930. № 16; Оповідання українських завмиральників // Етногр. вісн. 1930. Кн. 9.

Літ.: Чабан М. П. Рік арешту – 1937-й // Прапор юності. 1990, 27 листоп.; Його ж. Етнограф і краєзнавець Володимир Білий: Вчений-подвижник. Дн., 1991; Бабенко Л. Ціна гідності – смерть // Репрес. краєзнавство. К., 1991; Борисенко В. Нариси з історії української етнології 1920–1930-х років. К., 2002; Сидоренко Н. Білий Володимир Васильович // Укр. журналістика в іменах. Л., 2002. Вип. 9.

М. П. Чабан

Статтю оновлено: 2003

Покликання на статтю
М. П. Чабан . Білий Володимир Васильович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2003. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=40026 (дата звернення: 14.06.2021)