Балуховський Микола Пилипович — Енциклопедія Сучасної України

Балуховський Микола Пилипович

БАЛУХО́ВСЬКИЙ Микола Пилипович (27. 04(09. 05). 1899, с. Вільховець, нині Новоушиц. р-ну Хмельн. обл. – 06. 01. 1977, Київ) – геолог. Д-р геол.-мінерал. н. (1957), проф. (1969). Ленін. премія (1959), Димитрів. премія Болгарії (1962). Закін. Моск. гірн. академію (1926). Працював у вуглерозвід. упр. Зх. Сибіру і Серед. Азії (від 1929); від 1937 – в «Укргеолуправлінні» (Київ); у Болгарії (1959– 62); від 1962 – зав. відділу, від 1970 – ст. н. с.-консультант Ін-ту геол. наук АН УРСР. Розробив 3 методики дослідж. нафтогаз. провінцій, відкрив Шебелин. родовище газу (у співавт.). Його роботи присвяч. теор. питанням геотектоніки, обґрунтуванню методів структурно-фаціал., фаціал.-цикліч., літокатагенет., органогеохім. і солянокупал. аналізів, а також опису геол. будови й газонафтоносності окраїн Донец. басейну, Дніпров.-Донец. западини та питанням вугленосності Кузбасу, Караґандин. басейну і зх. обл. УРСР.

Пр.: Перспективы Чурубай-Нуринского каменноугольного месторождения // Нар. хоз-во Казахстана. 1936. № 7–8; Описание угольных месторождений Украины // Сб. Всесоюз. геол. ин-та. Ленинград, 1940; Геологічна структура і перспективи нафтогазоносності західних і північних окраїн Донбасу. К., 1959 (співавт.); Тектоніка території Української РСР та Молдавської РСР. К., 1959; Геологические циклы. К., 1966; Методика региональных исследований нефтегазоносных провинций. К., 1967; Новые геологические методы в нефтегазразведке. К., 1972.

Літ.: Микола Пилипович Балуховський: Некролог // ГЖ. 1977. № 4.

Д. Є. Макаренко


Покликання на статтю