Банах Стефан — Енциклопедія Сучасної України

Банах Стефан

БА́НАХ Стефан (справж. – Гречек Степан Степанович; 30. 03. 1892, Краків – 31. 08. 1945, Львів) – математик. Д-р філософії (1921), проф. (1924). Чл.-кор. Польс. АН (1924). Закін. Львів. політехніку (1914), де від 1920 викладав математику та механіку. Системат. наук. діяльність розпочав 1916 під кер-вом Г. Штайнгауза. Від 1924 – зав. каф., від 1939 – 1-й декан фіз.-мат. ф-ту Львів. ун-ту. Водночас від 1939 – зав. відділу Львів. філіалу Ін-ту математики АН УРСР. Депутат Львів. міської ради (1939, 1944, 1945). У 1929 разом із Г. Штайнгаузом заснував у Львові ж. «Studia Mathematica» (до 1941 вийшло 10 т., переважно франц. мовою), був одним з ініціаторів видання серії «Monografie Matematyczne», що відіграло важл. роль у створенні Львів. матем. школи. Один з основоположників функціонал. аналізу. Як самост. наука ця галузь математики вперше постала у книзі Б. «Teorja operacaj. T. 1. Operacje linjowe» (Warszawa, 1931), перевиданій франц. (1933), укр. (під назвою «Курс функціонального аналізу», К., 1948) та рос. (2001) мовами. Сформулював 3 осн. принципи ліній. нескінченновимір. аналізу: продовження ліній. функціоналу, рівномір. обмеженості і відкритих відображень (теорема Б. про обернений оператор). Уведені ним поняття «спряженого простору» і «спряженого оператора», теорія Б. двоїстості в категорії ліній. просторів – незамінні інструменти при побудові матем. теорій, зокрема теорії узагальн. функцій і гармоніч. аналізу. Велика заслуга Б. також у розвитку неліній. функціонал. аналізу (принцип нерухомої точки, теорія поліноміальних симетрич. операторів). Спільно з А. Тарським досліджував теорію ансамблів. Іменем Б. названо низку матем. понять («банахів простір», «банахова алгебра», «інтеграл Банаха», «індикатриса Банаха») і теорем, Міжнар. матем. центр (Варшава), вулиці у Варшаві, Вроцлаві, Львові. 2002 у Львові відбулася міжнар. наук. конференція, присвячена пам'яті Б.

Пр.: Oeuvres. Warszawa. T. 1. 1967; T. 2. 1979.

Літ.: Стефан Банах // УМН. 1946. Т. 1, вып. 3–4; Гнєденко Б. В., Крейн М. Г., Ремез Є. Я. С. С. Банах // Пр. Ін-ту математики АН УРСР. 1946. Т. 8; Добровольский М. Польские учёные и их вклад в мировую науку. Варшава, 1959; H. Steinhaus. Stefan Banach // Wiadomości Matematyczne. Warszawa, 1961. T. 4; S. M. Ulam. Adventures of a Mathematician. New York, 1976; Плічко А. М. До сторіччя з дня народження Стефана Банаха: Штрихи біографії // Пр. Львів. матем. т-ва. 1993. Вип. 2.

М. Л. Горбачук


Покликання на статтю