Бандур Семен Іванович — Енциклопедія Сучасної України

Бандур Семен Іванович

БА́НДУР Семен Іванович (18. 10. 1945, с. Топчії Лебедин. р-ну Сум. обл.) – економіст. Д-р екон. н. (1992), проф. (1999). Закін. Київ. ін-т нар. госп-ва (1972). Працював на вироб-ві (1972–75); від 1975 – м. н. с., ст. н. с., зав. сектору, зав. відділу Ради з вивчення продуктив. сил України НАНУ. Наук. напрями: теор.-методол. обґрунтування держ. політики зайнятості насел. та його соц. захисту у сфері праці; дослідж. проблем розвитку систем держ. регулювання ринку робочої сили, підвищення ефективності її використання; формування та розвиток трудозберігальної політики з опрацюванням мотивац. механізму її реалізації за умов ринк. відносин; побудова моделей прогнозування розвитку трудоресурс. ситуації, безробіття.

Пр.: Резервы трудосбережения: территориально-отраслевой аспект. К., 1990; Соціально-економічні проблеми трудозбереження в умовах ринкових відносин // Соц.-труд. потенціал: теорія і практика. К., 1994. Ч. 1; Ринок праці в територіальній системі зайнятості // Труд. потенціал і зайнятість: теор. основи та регіон. особливості. Уж., 1997; Соціальні наслідки економічних перетворень в Україні та пріоритети регіональної політики ринку праці // Зайнятість та ринок праці: Міжвід. наук. зб. К., 1998. Вип. 6; Соціальні пріоритети ринку праці: методологія, практика, шляхи забезпечення. К., 2001 (співавт.).

В. Т. Пухлій


Покликання на статтю