Барабанов Олександр Трифонович — Енциклопедія Сучасної України

Барабанов Олександр Трифонович

БАРАБА́НОВ Олександр Трифонович (09. 04. 1928, Севастополь) – фахівець у галузі механіки. Д-р тех. н. (1965), проф. (1967). Держ. нагороди СРСР та України. Закін. Ленінгр. військ.-мех. ін-т (1952) та Ленінгр. ун-т (1958). Від 1952 працював у Ленінгр. військ.-мех. ін-ті: асист., доц.; від 1959 – у Центр. НДІ приладів автоматики в Ленінграді: нач. лаб., нач. відділу, нач. відділ.; від 1968 – зав. каф. тех. кібернетики Севастоп. тех. ун-ту. Чл. Амер. матем. т-ва (1990). Наук. дослідж. у галузі механіки керов. твердого тіла, теорії теле- й самонаведення, нестаціонар. систем з особливою точкою, теорії безперервно-дискрет. й функціонально склад. систем упр., а також матем. методик теорії управління. Кер. наук. школи з проблем нестаціонар. й функціонально склад. систем і процесів.

Пр.: Теория линейных нестационарных систем с особой точкой. Устойчивость систем // Изв. АН СССР. Автоматика и телемеханика. 1969. № 6; Метод Рауса в теории систем. Обобщение проблемы Рауса в задачах теории систем // Изв. АН СССР. Тех. кибернетика. 1991. № 1; Регулярные и детерминантные формы представления индекса Коши рациональной функции // Динам. системы. К., 1992. Вып. 11; Аналитическая теория предельной устойчивости // Изв. РАН. Теория и системы управления. 1998. № 3; Вещественный полиномиальный анализ частотных критериев абсолютной устойчивости // Изв. РАН. Теория и системы упр. 2000. № 1.

Л. А. Краснодубець


Покликання на статтю