Барабаш Іван Іванович — Енциклопедія Сучасної України

Барабаш Іван Іванович

БАРАБА́Ш Іван Іванович (18. 01. 1937, с. Кам'янка Апостолів. р-ну Дніпроп. обл.) – фахівець у галузі хімічної промисловості. Закін. Дніпроп. хіміко-технол. ін-т (1963). Відтоді працював у Дніпродзерж. філії Держ. ін-ту азот. пром-сті (нині Укр. ін-т азот. пром-сті): інж., ст. інж., ст. інж.-бригадир, кер. групи, гол. інж., гол. технолог, від 1975 – дир. Наук. дослідж. присвячені розробленню нових та вдосконаленню відомих процесів і апаратів хім. вироб-в: неконцентров. та концентров. азот. кислоти, міндобрив, гідроксиламінсульфату, очищенню технол. газів, каталізаторів.

Пр.: Очистка коксового газа полярными органическими растворителями при низких температурах // ХП. 1976. № 9; Очистка коксового газа смесью метанола с моноэтаноламином и водой при низких температурах // Там само. 1980. № 1; Ресурсозбереження водневої і вуглеводневої сировини в умовах комплексної переробки попутних газів в аміак, етилбензол та кумол // ХПУ. 1999. № 2 (співавт.); Блочные катализаторы сотовой структуры для очистки газовых выбросов производства азотной кислоты от оксидов азота // ХП. 2002. № 4 (співавт.).

С. К. Островерх


Покликання на статтю