Баранников Олексій Петрович — Енциклопедія Сучасної України

Баранников Олексій Петрович

БАРА́ННИКОВ Олексій Петрович (09(21). 03. 1890, м. Золотоноша Полтав. губ., нині Черкас. обл. – 04. 09. 1952, Ленінград, нині С.-Петербург) – сходознавець-індолог. Канд. філол. н. (1935, без захисту), проф. (1923). Акад. АН СРСР (1938). Уряд. нагороди СРСР. Закін. слов'яно-руське, романо-герман. та східне відділ. істор.-філол. ф-ту Київ. ун-ту (1914). Працював викл. Вищих курсів при АПН (1916– 17), Самар. пед. ін-ту та ун-ту (1919–20), Саратов. ун-ту (1920), Ленінгр. ін-ту живих східних мов (1921–36), Ленінгр. ун-ту: проф. (1922–52), згодом – зав. каф. індій. філології; н. с. Рос. музею (1921–30), Ленінгр. відділ. Ін-ту сходознавства АН СРСР (від 1934), дир. (1938–40), зав. сектору індій. філології (1946– 52). Запровадив у вітчизн. індології вивчення мов гінді, урду, бенґалі. Досліджував давню та новоіндій. літ-ру й мову. Переклади укр. мовою оповідань Прем Чанда «Саут» та Азіза уд Діна Ахмеда «Ганготрі» (обидва – 1926) були першими в європ. літ-рі. Здійснив переклад рос. мовою реліг.-філос. трактату «Рамачаритаманаси». Чимало зробив для вивчення мови, побуту, фольклору циган; довів існування укр. діалектів циган. мови.

Пр.: Краткая грамматика хиндустани (урду). Ч. 1. Ленинград, 1926; Краткий курс литературы урду. Ленинград, 1930; Українські цигани. К., 1931; Короткий начерк новоіндійських літератур / Пер. з рос. К., 1933; Українські та південно-російські циганські діялекти. Ленинград, 1933; Изобразительные средства индийской поэзии. Ленинград, 1947; Краткий грамматический очерк хинди // Хинди-русский словарь. Москва, 1959; перекл. – Джатаки: [Сказания о подвигах Бодхисаттвы]. С.-Петербург, 1994 (співавт.).

Літ.: Про діалект циган Артемівської округи // Наук. зб. Ленінгр. т-ва дослідників укр. історії, письменства та мови. К., 1928; Алексей Петрович Баранников // Вест. АН СССР. 1939. № 2–3; Чествование академика А. П. Баранникова: В связи с 60-летием со дня рождения // Там само. 1950. № 6; Бескровный В. М., Кальянов В. И. Памяти академика А. П. Баранникова // Изв. АН СССР. Отделение лит-ры и языка. 1953. Т. 12, вып. 1; Челышев Е. П. Душа его навсегда останется в Индии: 100 лет со дня рождения академика А. П. Баранникова // Вест. АН СССР. 1990. № 9.

Т. М. Лебединська


Покликання на статтю