Білоус Анатолій Григорович — Енциклопедія Сучасної України

Білоус Анатолій Григорович

БІЛОУ́С Анатолій Григорович (08. 05. 1951, с. Грушка Кам'янець-Поділ. р-ну Хмельн. обл.) – хімік. Д-р хім. н. (1991), проф. (1997), акад. НАНУ (2009). Орден князя Ярослава Мудрого 5-го ступ. (2019). Закін. Київ. політех. ін-т (1974). Працював у Н.-д. фіз.-хім. ін-ті (Москва, 1974–78); від 1978 – в Ін-ті заг. та неорган. хімії НАНУ (Київ): від 1982 – кер. відділу хімії твердого тіла. Працює в галузі неорган. хімії та матеріалознавства. Досліджує умови утворення, структуру, властивості склад. оксид. систем і розробляє на їхній основі високоефективні функціон. матеріали: надвисокочастотні діелектрики, сегнетоелектричні напівпровідникові матеріали, катіонні провідники для систем зв'язку, машинобудування та ін. галузей вироб-ва.

Пр.: Synthesis and electro-physical properties of novel lithium ion conducting oxides // Solid State Ionics. 1996. № 90; Физико-химические аспекты создания новых функциональных материалов на основе гетерозамещенных титанатов редкоземельных элементов со структурой перовскита // ТЭХ. 1998. Т. 34, № 6; Physicochemical aspects of the development of MW dielectrics and their use // J. of the European Ceramic Society. 2001. Vol. 21; The effect of partial isovalent substitution in the A-sublattice on MW properties of materials based on Ba6–x La8+2x/3 Ti18O54 solid solutions // Там само (співавт.).

Літ.: 50-річчя члена-кореспондента НАН України А. Г. Білоуса // Вісн. НАНУ. 2001. № 5.

З. А. Фокіна


Покликання на статтю