Більче-Золоте — Енциклопедія Сучасної України

Більче-Золоте

БІ́ЛЬЧЕ-ЗОЛОТЕ́ – печерне поселення доби середнього й пізнього палеоліту, неоліту, енеоліту. Міститься в печері Вертеба, за 2 км від с. Більче-Золоте Борщів. р-ну Терноп. обл. Під час проведення розкопок знайдені кам'яні знаряддя, керам. посуд, статуетки з глини, кістяні вироби, дрібні мідні предмети. Пам'ятки стали відомі від 1820. Дослідження проводили А. Кірков (1876–78), Г. Оссовський (1890–92), В. Деметрикевич (1898–1904, 1907), О. Кандиба (1928–29), І. Свєшніков (1956), М. Сохацький (1990-ті рр.). Саме в цій печері вперше в Україні знайдено матеріали трипіл. культури. На тер. села є кургани доби бронзи та раннього заліза.

Літ.: А. Н. Kirkov. Sprawozdanie z wykazu zabytków z wycieczki archeologiczno-antropologicznej w roku 1877 // ZWAK. Kraków, 1878. T. 2; G. Ossowski. Sprawozdanie czwarte z wycieczki paleo-etnologicznej po Galicyi (w r. 1892) // Там само. 1895. T. 18; W. Demetrykiewicz. Fund aus Ost-Galizien //Jahreshefte des ósterr. – archeologische ins. Berlin, 1904. T. 7; Кандиба O. Старша мальована кераміка Галичини. Прага, 1939; Свєшніков І. К. Історія населення Передкарпаття, Поділля і Волині в кінці III – на початку II тисячоліття до н. е. К., 1974.

Л. Г. Мацкевий


Покликання на статтю