Бакаєв Олександр Олександрович — Енциклопедія Сучасної України

Бакаєв Олександр Олександрович

БАКА́ЄВ Олександр Олександрович (11. 04. 1927, Миколаїв – 28. 11. 2009, Київ) – економіст. Батько Л. Бакаєва. Д-р екон. н. (1968), проф. (1969), акад. НАНУ (1990). Засл. діяч н. і т. України (2001). Держ. премії України у галузі н. і т. (1973, 1998), Держ. премія СРСР (1981), премія РМ СРСР (1990), премія ім. О. Шліхтера АН УРСР (1986). Учасник 2-ї світ. війни. Держ. нагороди СРСР. Закін. Всесоюз. заоч. ін-т інж. залізнич. транспорту (1957). Працював у Держ. план. комісії РМ УРСР – ст. економістом (від 1957), в Обчислюв. центрі АН УРСР – гол. інж. (1961– 62), в Ін-ті кібернетики НАНУ – пров. інж., ст. н. с., зав. відділу (від 1962), від 1997 – радник дир. Міжнар. наук.-навч. центру ЮНЕСКО інформ. технологій і систем НАНУ та Мін-ва освіти і науки України. Один із творців методу автоматно-ймовірніс. моделювання, створ. в Ін-ті кібернетики, і методик його застосування для вивчення тех.-організац. систем транспорт. призначення: великих транспорт. вузлів, мор. і річк. портів.

Пр.: Экономико-математические модели планирования и проектирования транспортных систем. К., 1972; Системи макроеконометричних моделей прогнозування економіки України. К., 1972; Имитационные модели в экономике. К., 1978; Automaten-modelle Simulationsmodellierung in der Ökonomie Institut für Höhere Studien. Wien, 1983. № 192; Математическое моделирование при проектировании магистральных трубопроводов. К., 1990; Информационные технологии на транспорте: Железнодорож. транспорт. К., 1991; Экспертные системы и логическое программирование. К., 1992; Информационные технологии на транспорте: Вод. транспорт. К., 1992; Методы организации и обработки баз знаний. К., 1993; Metodologische Aspekte des makroökonometrisohen Models wirtschaftlichen Entwiklung der Ukraine. Graz. 1996; Экономико-математическое моделирование ремонтно-профилактического обслуживания судов // ЕП. 2001. № 4 (співавт.); Транспортна галузь у системі кругообігу національної економіки // Залізн. транспорт України. 2002. № 2 (співавт.)

В. Л. Ревенко, В. І. Скурихін


Покликання на статтю