Балей Степан Володимирович — Енциклопедія Сучасної України

Балей Степан Володимирович

БАЛЕ́Й Степан Володимирович (04. 02. 1885, с. Великі Бірки, нині смт Терноп. р-ну Терноп. обл. – 13. 09. 1952, Варшава) – психолог, філософ. Д-р філософії (1911), д-р медицини (1923), проф. (1927). Чл. НТШ (1917). Чл. Польс. АН (1952). Закін. Львів. ун-т за фахом «Філософія і психологія» (1908) та лікар. ф-т за фахом «Нервові хвороби і психіатрія» (1922). Викладав в укр. г-зіях Тернополя, Перемишля і Львова (з перервами, 1908–27). Проходив наук. практику в ун-тах Берліна і Парижа (1912–14), працював у Віден. ун-ті. Від 1920 читав лекції в Укр. таєм. ун-ті (Львів), працював доц. у Кам'янець-Поділ. укр. ун-ті. 1928–52 – зав. каф. психології виховання Варшав. ун-ту, водночас очолював Ін-т психології виховання цього ун-ту, Держ. учител. ін-т, Пед. ін-т Союзу польс. учителів (1936–51). Під час нім. окупації працював у Варшав. і Краків. підпіл. ун-тах. У1929 Харків. геогр. ін-т висував Б. до складу канд. у чл. ВУАН (відділ філософії, соціології і права). Брав активну участь у діяльності Польс. філос. т-ва у Львові (від 1910 – дійс. чл., 1925–28 – засн. і кер. психол. секції) та Т-ва наук. викладів ім. П. Могили (від 20-х рр.), співпрацював з укр. наук. ж. «Вісник НТШ», «Лікарський вісник», «Наука і письменство» та ін., низкою польс. журналів. Наук. дослідж. присвяч. емоц.-вольовій сфері люд. психіки, проблемам характеру, розумінню експерименту в психології. Б. належать фундам. праці з психології творчості Т. Шевченка, Ю. Словацького, С. Жеромського; з психології особистості, вихов. контакту, юнац. віку, розвитку дитини, проблем виховання, злочинності; перші друковані укр. мовою підручники з психології та логіки; теор. статті з філософії й етики, наук. розвідки з історії світ. філософії, нариси з філософії Ґ. Ляйбніца, В. Вундта, В. Віндельбанда та ін. Філос. погляди Б. відбивають впливи брентанізму Львів.-варшав. школи та її засн. К. Твардовського. У Польщі Б. вважають одним із засн. польс. психології, зокрема психології розвитку і психології виховання (пед. психології). Б. – автор гасел в Укр. заг. енциклопедії.

Пр.: Про понятє психологічної основи почувань // Зап. НТШ. Л., 1911. T. 105; 3 психольогії творчості Шевченка. Л., 1916; Нарис психольогії. Л.; К., 1922; Нарис льогіки. Л., 1923; Трійця в творчости Шевченка // Зб. матем.-природописно-лікар. Секції НТШ. 1925. Т. 23–24; Psychologia wieku dojrzewania. Lwów; Warszawa, 1931; Zarys psychologii w związku z rozwojem psychiki dziecka. Lwów, 1935; Psychologia wychowawcza w zarysie. Lwów; Warszawa, 1938; Drogi samopoznania. Warszawa, 1946; Kraków, 1947; Wprowadzenie do psychologii wspołecznej. Warszawa, 1959; Вибрані праці з соціальної і педагогічної психології. Т., 1995; 3 психології творчості Шевченка // История психоанализа в Украине. X., 1996; Зібрання праць у п'яти томах і семи книгах.Т. 1. Л.; О., 2002.

Літ.: Ю. К. Степан Балей // Укр. календар. Варшава, 1964; Чайковський М. Згадка про професора Степана Балея // Там само. 1969; Вєрніков М. М. Життя і діяльність Степана Балея // ФД. 2001. № 5.

М. М. Вєрніков


Покликання на статтю