Бачинський Петро Петрович — Енциклопедія Сучасної України

Бачинський Петро Петрович

БАЧИ́НСЬКИЙ Петро Петрович (15. 01. 1932, с. Кодаки Васильків. р-ну Київ. обл.) – біохімік. Д-р мед. н. (1973), проф. (1973). Закін. Київ. мед. ін-т (1956), Терноп. вечір. ун-т (1966). Працював у Терноп. мед. ін-ті (1959–71): асист., доц., заст. декана, ст. н. с.; у Полтав. мед. стоматол. ін-ті (1971–84): зав. каф., декан, проректор з наук. роботи; у Дніпроп. мед. академії: 1984–96 – зав. каф., 1996–98 – проф. каф. біохімії; від 1998 – зав. каф. матем. моделювання та фіз.-хім. методів дослідж. в медицині Дніпроп. ун-ту. Основні напрями наук. досліджень: розробка й застосування в клін. практиці неінвазивних біохім. методів вивчення біоритмів трансмембранного переносу вітамінів, глюкози, макро- та мікроелементів, амінокислот та ін. компонентів метаболізму клітин здорового організму дітей та дорослих людей при різних захворюваннях під впливом екологічно небезпечних чинників. Уперше розробив спосіб добору оптимал. кількісного співвідношення прийому декількох вітамінів залежно від фіз. навантаження для кожного спортсмена через визначення неінвазивним методом біоритму трансмембранного переносу вітамінів та відповід. компонентів метаболізму. Відкрив новий спосіб подовження зберігання життєдіяльності еритроцитів донор. крові для лікування хворих з демпінг-синдромом. Голова Дніпроп. осередку Всеукр. лікар. т-ва (від 1995).

Пр.: Влияние физических упражнений на обеспеченность организма витаминами С и В в весенний период // Вопр. питания. 1959. № 4; Методичні та психологічні проблеми навчального стандарту з хімії // Педагогіка та психологія. 1996. № 1; Пошуки шляхів втілення концепції гуманітаризації освіти // Там само. № 4; Невирішені та дискусійні питання управління екологічною освітою в Україні // Освіта та управління. 1998. Т. 2, № 3; Concept of environment protection via ecological education technology // Procеedіng of the eight International symposium on Mine planning and Economical Issues. 1999, 15–18 June.

Ю. С. Сапа


Покликання на статтю