Бевзенко Степан Пилипович — Енциклопедія Сучасної України

Бевзенко Степан Пилипович

БЕВЗЕ́НКО Степан Пилипович (07. 08. 1920, с. Станіславівка, нині Новоархангел. р-ну Кіровогр. обл. – 15. 01. 2005, Київ) – мовознавець. Д-р філол. н. (1962), проф. (1964). Учасник 2-ї світ. війни. Закін. Одес. ун-т (1945). Працював ст. викл. (від 1949), зав. каф. укр. мови (1950– 62), доц. (від 1951) Ужгород. ун-ту; зав. каф. укр. мови Одес. ун-ту (1962–81); зав. каф. мовознавства й методики викладання мови (1982–91), проф. каф. укр. мови (1991–99) Нац. пед. ун-ту (Київ). Дослідж. з історії укр. мови, діалектології, сучас. укр. літ. мови. Опрацьовані численні укр. писемні пам'ятки стали основою посібника «Історична морфологія української мови: Нариси із словозміни та словотвору» (Уж., 1960). Під кер-вом Б. вперше в укр. мовознавстві підготовлені два інверсійні словники укр. мови. Це сприяло дослідженню деривац. процесів сучас. укр. літ. мови. Б. описав окремі фонет. явища та низку морфол. і синтакс. особливостей закарп. говірок, запропонував типологію відмінностей укр. діалектів на різних структур. рівнях. Брав участь у підготовці Атласу укр. мови. Б. – автор (спільно із Й. Дзендзелівським та П. Чучкою) програми збирання матеріалів для регіонал. Закарп. діалектол. атласу (1960). У кн. «Історія українського мовознавства» (К., 1991) подав власну інтерпретацію періодизації історії вивчення укр. мови.

Пр.: Нариси з історії граматики української мови. Морфологія. К., 1953; Вступ до української діалектології. О., 1965; Практичні заняття з української діалектології. О., 1970; Історія української мови. Морфологія. К., 1978 (співавт.); Українська діалектологія. К., 1980; Інверсійний словник української мови. К., 1985 (співавт.); Структура складного речення в українській мові. К., 1987; Сучасна українська літературна мова. К., 1994 (співавт.).

Літ.: Професор Степан Пилипович Бевзенко. К., 1999; Професори Одеського (Новоросійського) університету: Біографічний словник: У 4 т. 2-е вид., О., 2005.

М. Г. Железняк


Покликання на статтю