Безбородько Микола Іванович — Енциклопедія Сучасної України

Безбородько Микола Іванович

БЕЗБОРО́ДЬКО Микола Іванович (27. 11 (09. 12). 1883, м. Золотоноша, нині Черкас. обл. – 07. 05. 1942, концтабір побл. ст. Пікша Архангел. обл., РФ) – геолог, петролог. Д-р геол. н. (1935, без захисту дис.), проф. (1926). Закін. Гірн. академію у Фрайбурзі (Німеччина, 1910) та екстерном Харків. ун-т (1916). Працював у Київ. ун-ті, зав. відділу мінералогії та петрографії Ін-ту геол. наук АН УРСР (1926–38). Розробив петрогенет. характеристики 15-ти типів гранітів, 6-ти типів гранодіоритів, бугітової серії та габромонцонітової й сієнітової формацій, установив 29 спряжених пар гірських порід, які характеризуються спільними фіз.-хім., геол. й тектонічними умовами, склав першу петрогенетичну карту й першу стратиграфічну схему УЩ, в межах Пн. Кавказу встановив змієвиковий пояс і пов’язані з ним прояви рудоносності хрому. Репрес. 14 вересня 1938. Реабіліт. 1957.

Пр.: Контактовые взаимоотношения гранитов и гнейсов в связи с изучением этих пород вдоль побережья Днепра (Новогеоргиевск – Никополь). Лубны, 1918; Українська кристалічна смуга в світлі петрогенези // Зап. Фіз.-мат. відділу. К., 1929. Т. 4; Динамограніти, схістограніти, теніограніти та споріднені новоутворення // Тр. Укр. н.-д. геол. ін-ту. 1930. Т. 4; Проблема петрогенетичних взаємовідношень між породами, серіями та формаціями Української кристалічної смуги // Журн. геол.-геогр. циклу ВУАН. 1933. № 4(8); Корисні копалини України. К., 1934 (співавт.); Мінерали і породи. К., 1935; Монцонитовый ряд и монцониты Украины // Тр. Петрограф. ин-та. 1935. Вып. 5; Петрогенезис і петрогенетична карта кристалічної смуги України // Тр. Ін-ту геології ВУАН. 1935. Вип. 2; Визначення мінералів під мікроскопом. К., 1937.

Літ.: Макаренко Д. Видатний український петролог М. І. Безбородько // ГЖ. 1991. № 5; Репрессированные геологи. Москва; С.-Петербург, 1995.

Д. Є. Макаренко

Статтю оновлено: 2003

Покликання на статтю
Д. Є. Макаренко . Безбородько Микола Іванович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2003. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=41483 (дата звернення: 29.09.2021)