Бєлов Юрій Анатолійович — Енциклопедія Сучасної України

Бєлов Юрій Анатолійович

БЄЛО́В Юрій Анатолійович (31. 10. 1946, Берлін) – математик. Д-р фіз.-мат. н. (1982), проф. (1985). Закін. Київ. ун-т (1969), де відтоді й працює на ф-ті кібернетики: асп., доц. (1978–82), проф. каф. чисельних методів матем. фізики (1983–94), зав. каф. теор. кібернетики (від 1994). Розробив ефективні обчислюв. методи й алгоритми, орієнтов. на одночасне перетинання проблем некоректності та невизначеності за умов багатокритеріальності. В галузі матем. фізики та обчислює, математики здобув важливі результати з асимптотич. і числових дослідж. нових класів неліній. крайових задач з вільними кордонами для рівнянь у часткових похідних і з матем. моделювання процесу деформування та мех. руйнування матеріалів під дією імпульс. радіації.

Пр.: Математическое обеспечение сложного эксперимента: Обработка измерений при исследовании сложных систем: К., 1982. Т. 1 (співавт.); Математические модели при измерениях. К., 1983. Т. 2; Основы теории математического моделирования сложных радиотехнических систем. К., 1985. Т. 3; Приближенные методы решения задач математического моделирования сложных систем. К., 1986. Т. 4; Проблемы построения математического и программного обеспечения измерительно-вычислительных комплексов. К., 1990. Т. 5; Компьютерный поиск мишени, анализ гена и белка Р 53 // ЭО. 2002. Т. 24, № 3 (співавт.); Про теоретико-можливісний підхід до побудови нечіткої реляційної алгебри // Доп. НАНУ. 2002. № 11 (співавт.).

Д. Я. Хусаїнов

Статтю оновлено: 2003

Покликання на статтю
Д. Я. Хусаїнов . Бєлов Юрій Анатолійович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2003. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=41638 (дата звернення: 29.09.2021)