Бєлявіна Наталія Дмитрівна — Енциклопедія Сучасної України

Бєлявіна Наталія Дмитрівна

БЄЛЯ́ВІНА Наталія Дмитрівна (24. 02. 1953, м. Кривий Ріг Дніпроп. обл.) – музикознавець. Канд. пед. н. (1999). Чл. НСТДУ (1986). Закін. Київ. консерваторію (1979). Працювала інспектором відділу муз. установ Мін-ва культури України (1979–80). У 1980–99 – на керів. посадах в «Укрконцерті» та Київ. філармонії. Від 1999 – доц. каф. теорії і практики культури, від 2002 – проф. каф. мистецтвознавства, декан ф-ту мист-в Академії керів. кадрів культури і мист-в.

Пр.: Комп'ютерні системи комунікації як фактор формування в учнів логічного мислення в контексті професійної музичної освіти // Пит. культурології: Міжвідом. зб. наук. пр. К., 1997. № 15; Деякі методичні проблеми використання нових комп'ютерних технологій в музичній освіті // Культура і мист-во в сучас. світі: Наук. зап. Київ. ун-ту культури і мист-в. К., 1998. Вип. 1; Комп'ютерна програма «Первинні музичні жанри. Танець» // Мист-во та освіта. К., 1998. № 3 (співавт.); Конструктивні засоби побудови та принципи класифікації навчальних комп'ютерних програм гуманітарного напрямку // Актуал. проблеми теорії музики та муз. виховання: 3б. наук. пр. К., 1998; Інструментознавство: Навч. посіб. К., 2002.

Г. В. Конькова


Покликання на статтю