Бєляков Володимир Миколайович — Енциклопедія Сучасної України

Бєляков Володимир Миколайович

БЄЛЯКО́В Володимир Миколайович (21. 10. 1945, Ставрополь, РФ) – хімік. Чоловік Л. Бєлякової Д-р хім. н. (1992). Закін. Ленінгр. ун-т (1968). Працював м. н. с. у Всесоюз. НДІ люмінофорів і особливо чистих речовин (Ставрополь; 1968–70); в Ін-ті фіз. хімії АН УРСР (Київ): м. н. с. (1970–79); від 1979 – в Ін-ті заг. та неорган. хімії НАНУ (Київ): м. н. с. ст. н. с. пров. н. с. зав. лаб., зав. відділу (1993). Розробляє методи синтезу неорган. дисперс. матеріалів з різними типами провідності, сорбентів-каталізаторів, твердих електролітів та мембран. Досліджує вплив електр. поля на будову поверхні дисперс. матеріалів, їхні сорбційні, каталіт. та ін. властивості.

Пр.: Влияние специфического формирования сорбентов ионами щелочных металлов на сорбционные свойства фосфатов титана и циркония по отношению к аммиаку и водяному пару // ЖФХ. 1986. Т. 60 (співавт.); Каталитически активные мембранные материалы на основе смешанных оксидов алюминия и циркония // ХТВ. 1998. № 3–4 (співавт.); Извлечение меди из разбавленных растворов методом ионообменного электродиализа // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. хім. 2002. Т. 1 (співавт.); Селективное извлечение бора из водных растворов с помощью оксигидрата циркония // Химия и технология воды. 2002. Т. 24, № 3 (співавт.); Свойства неорганических мембран на основе фосфатсодержащих соединений // Там само. Т. 25, № 6 (співавт.).

З. А. Фокіна

Статтю оновлено: 2003

Покликання на статтю
З. А. Фокіна . Бєляков Володимир Миколайович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2003. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=41735 (дата звернення: 24.06.2021)