Бєлянкін Федір Павлович — Енциклопедія Сучасної України

Бєлянкін Федір Павлович

БЄЛЯ́НКІН Федір Павлович (24. 12. 1891(05. 01. 1892), м. Ніжин, нині Черніг. обл. – 21. 05. 1972, Київ) – фахівець у галузі механіки. Д-р тех. н. (1937), проф. (1953), акад. АН УРСР(1948). Засл. діяч н. і т. України (1964). Держ. нагороди СРСР. Закін. Київ. реальне уч-ще (1909) та Київ. політех. ін-т (1922), де працював викл. (від 1923), зав. мех. лаб. (1932–38), зав. каф. опору матеріалів (1944–52); одночасно 1932–34 - зав. каф. опору матеріалів Київ. машино-буд. ін-ту; викл. низки київ. ВНЗів; 1953–70 – зав. каф. Київ. інж.-буд. ін-ту. Від 1926 – ст. н. с. 1944–58 – дир., від 1958 – зав. відділу Ін-ту буд. механіки АН УРСР. 1923–25 брав участь у конструюванні Київ. мостів. Запропонував і виготовив серію приладів і машин для випробування міцності споруд, зокрема машини для випробування матеріалів на стомлювання за повтор. згинанням; перевірки матеріалів консольних зразків та каміння на повтор. удар; прилади для визначення коефіцієнта фільтрації залізнич. баластів; визначення деформацій кам'яних мостових биків; тарування тензометрів; копер для випробування деревини під час сколювання і згинання від удару. Осн. праці присвяч. теорії міцності матеріалів та інж. конструкцій. Досліджував міцність котельної та листової сталі в умовах експлуатації, фіз.-мех. властивості гірських порід України. Вивчав деревину як конструкц. матеріал, зокрема роботу елементів дерев'яних конструкцій при повторно-змін. навантаженні з урахуванням пластич. деформацій. Розвинув теорію гранич. несучої можливості та стійкості дерев'яних стрижнів під час скручування; запропонував теорію міцності деревини при сколюванні; брав участь у розробленні теорії міцності та деформованості пружно-в'язко-пластич. матеріалів з урахуванням часового фактора. Керував дослідж. міцності та вивченням фіз.-мех. властивостей нових синтет. матеріалів.

Пр.: Машина для випробування матеріялів при повторному навантаженні // 3б. пр. Ін-ту тех. механіки. 1927. № 2; Пластические деформации дерева при изгибе. 1936; Міцність деревини під впливом повторного навантаження. 1936; Прочность и деформа-тивность деревянных стержней при кручении. 1949; Деформативность и сопротивляемость древесины как упруго-вязко-пластичного тела. 1957; Прочность и деформативность слоистых пластиков. 1964 (співавт.); усі – Київ.

Літ.: Яценко В., Дибенко Г. Федір Павлович Бєлянкін: до 70-річчя з дня народж. // ПМ. 1962. Т. 8, вип. 1; Федір Павлович Бєлянкін: до 75-річчя з дня народж. // Доп. АН УРСР. 1966. № 12; Федор Павлович Белянкин. К., 1977; Федор Павлович Белянкин: К столетию со дня рожд. // ПМ. 1992. Т. 28, № 1; Професори Київського національного університету будівництва і архітектури (1930–2000): Довід. К., 2001.

Ю. М. Неміш


Покликання на статтю