Бизов Володимир Федорович — Енциклопедія Сучасної України

Бизов Володимир Федорович

БИ́ЗОВ Володимир Федорович (17. 08. 1937, с. Пушкіно Омської обл., РФ) – фахівець у галузі гірничого виробництва та матеріалознавства. Батько С. Бизова. Д-р тех. н. (1981), проф. (1983). Держ. премія України в галузі н. і т. (1999). Закін. Криворіз. гірничоруд. ін-т (1960). Працював майстром, нач. дільниці внутрішньошахтного транспорту на шахті «Південна» (м. Кривий Ріг, 1960–63). Доц. (1969–70), зав. каф. вищої математики (1970–81), проректор з навч. роботи (1983–85), ректор (1985–2003), радник ректора (від 2003) Криворіз. тех. ун-ту. Наук. праці в галузі матеріалознавства: розроблення теор. основ управління якістю продукції гірн. підпр-в, створення алгоритмів та програм управління, необхід. обладнання й приладів для контролю якості сировини.

Пр.: О новой единице измерений частоты колебаний качества полезных ископаемых // ГорЖ. 1979. № 8; Усреднительные системы на горнообогатительных предприятиях. Москва, 1988; Управление качеством продукции карьеров: Учеб. Москва, 1991; Охрана окружающей среды при эксплуатации хвостохранилищ. Москва, 1993 (співавт.); Два шляхи у майбутнє. Кривий Ріг, 1996; Екологія гірничого виробництва. Кривий Ріг, 1998; Основи технології гірничого виробництва. Виробничі процеси // Б-ка гірн. інж.: В 14 т. Т. 4. Кривий Ріг, 2000; Основи технології гірничого виробництва. Технологічні засоби // Там само. Т. 5.

В. С Моркун


Покликання на статтю