Бистряков Ігор Костянтинович — Енциклопедія Сучасної України

Бистряков Ігор Костянтинович

БИСТРЯКО́В Ігор Костянтинович (17. 01. 1949, Вільнюс) – інженер-будівельник, економіст. Д-р екон. н. (1998), проф. (2000). Закін. Волгогр. ін-т інж. міського госп-ва (1972). Працював у Київ. НДПІ містобудування (1979–92): ст. н. с. зав. сектору; від 1992 – у Раді з вивчення продуктив. сил України НАНУ: ст. н. с. зав. відділу. Наук. діяльність пов'язана з дослідж. проблем сталого розвитку територ. систем різного проектив. рівня, розробленням теор. основ рац. форм землекористування, філос.-екон. обґрунтуванням взаємодії людини та природи, розвитком теорії господарювання.

Пр.: Екологічний імператив регіону (проблеми взаємодії продуктивних сил і природного середовища на прикладі Луганщини) // Віче. 1995. № 6; Эколого-экономические проблемы развития производительных сил: теоретические и методологические аспекты. К., 1997; Методология социально-экологических исследований. Волгоград, 1998; Эколого-ориентированное пространство // А. С. С. 1998. № 4; Народ, государство, регионы: стабильность развития. Москва, 2001.

В. М. Будзяк


Покликання на статтю