Абакумов Валентин Георгійович — Енциклопедія Сучасної України

Абакумов Валентин Георгійович

АБАКУ́МОВ Валентин Георгійович (24. 06. 1938, м. Горлівка Донец. обл.) – фахівець у галузі радіоелектроніки. Д-р тех. н. (1975), проф. (1980). Держ. премія УРСР у галузі н. і т. (1989). Засл. діяч н. і т. України (1992). Закін. Київ. політех. ін-т (1960), де відтоді й працює (нині Нац. тех. ун-т України «Київ. політех. ін-т»): асист., м. н. с., пров. н. с., зав. каф. звукотехніки та реєстрації інформації (від 1980), декан (1981–96), від 1995 – дир. НДІ аудіо- та відеотехніки. Дослідж. з питань обробки інформації та приклад. телебачення, засн. укр. наук. школи цього напряму. Керована ним каф. вперше розпочала в СРСР підготовку фахівців у галузі відеотехніки та сучас. технологій на телебаченні. Його перекл. укр. мовою популяр. книжок «Радіо?.. Та це ж дуже просто!» (1972), «Телебачення?.. Та це ж дуже просто!» (1972), «Транзистор?.. Та це ж дуже просто!» (1974; усі – Київ) сприяли становленню укр. тех. термінології в галузі радіоелектроніки.

Пр.: Технически средства на системите за управление. Габрово, 1975; Электронные промышленные устройства: Учеб. пособ. К., 1978; Фотоэлектрические сканирующие устройства преобразования информации. К., 1979; Телевизионные методы и средства в науке и технике. К., 1979 (співавт.); Телевизионные устройства обработки изображения. К., 1981; Многопультовые системы отображения информации. К., 1983 (співавт.); Технические средства информатики. К., 1989 (співавт.); Біомедичні сигнали та їх обробка: Навч. посіб. К., 1997 (співавт.); Системи відображення в медицині: Навч. посіб. К., 1999 (співавт.); Микроскопические и флуоресцентные методы в медицине. К., 2000 (співавт.).

Л. Р. Слободян

Статтю оновлено: 2001

Покликання на статтю
Л. Р. Слободян . Абакумов Валентин Георгійович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2001. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=42140 (дата звернення: 25.10.2021)