Абалихін Борис Сергійович — Енциклопедія Сучасної України

Абалихін Борис Сергійович

АБАЛИ́ХІН Борис Сергійович (Абалихин Борис Сергеевич; 19. 08. 1930, Саратов, РФ – 30. 05. 1994, Волгоград, РФ) – російський історик. Д-р істор. н. (1980), проф. (1982). Засл. діяч н. РФ (1991). Працював у Волгогр. пед. ін-ті (нині ун-т): 1964–68 – асист. каф. філософії, 1968–81 – доц., а від 1981 – проф. каф. історії СРСР (нині каф. вітчизн. історії). Досліджував питання війни 1812, зокрема участі в ній українців.

Пр.: Украинский народ в Отечественной войне 1812 г. К., 1962; Историография украинского ополчения Отечественной войны 1812 г. // УІЖ. 1962. № 5; Отечественная война 1812 г. и Западная Украина // Из истории народ.-освободит. б-бы в дореволюцион. России. Волгоград, 1968; Роль Украины в обеспечении армии в Отечественной войне 1812 г. // Вопр. воен. истории России XVIII–XIX вв. Москва, 1969; Отечественная война 1812 года на юго-западе России. Волгоград, 1987.

О. О. Север'янова, В. І. Супрун


Покликання на статтю