Абідов Султан Турсунович — Енциклопедія Сучасної України

Абідов Султан Турсунович

АБІ́ДОВ Султан Турсунович (07. 05. 1952, Ташкент) – інженер. Канд. тех. н. (1985). Закін. Ташкент. політех. ін-т (1974). Працював інж. та ст. інж. в інформ.-обчислюв. центрі Головташкентбуду (1975–79); Ін-ті електродинаміки АНУ (1980–93): ст. інж., м. н. с., ст. н. с.; Ін-ті проблем конверсії Мінмашпрому і НАНУ (1994–97): учен. секр., заст. дир. з наук. роботи, 1996– 97 – в. о. дир.; від 1997 – у НДІ «Вектор»: заст. дир. з наук. та екон. роботи, кер. центру конверс. технологій, від 1998 – дир. Наук. дослідж. у галузі теорії лінійних та неліній. кіл, машин. методів і алгоритмів розрахунку електрич. та електрон. схем, теорії дискрет. моделей – розробки нових високоефект., жорсткостійких методів числ. моделювання складних електроенергет. пристроїв.

Пр.: Алгоритмы и программы анализа цепей с переменными параметрами и режимов электрических машин. К., 1982 (співавт.); Розрахунок схем випрямлювачів числовими методами, породженими дробово-раціональною апроксимацією // ТЕ. К., 1995 (співавт.).

Г. С. Фелінський

Статтю оновлено: 2001

Покликання на статтю
Г. С. Фелінський . Абідов Султан Турсунович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2001. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=42179 (дата звернення: 25.10.2021)