Абрамович Дмитро Іванович — Енциклопедія Сучасної України

Абрамович Дмитро Іванович

АБРАМО́ВИЧ Дмитро Іванович (26. 07 (07. 08). 1873, містечко Гулевичі Луцьк. пов. Волин. губ., нині с. Гулівка Ковел. р-ну Волинської обл. – 04. 03. 1955, Вільнюс) – історик літератури й мови. Чл.-кор. РАН (1921, від 1925 – АН СРСР). Закін. С.-Петербурзьку духовну академію (1897). Від 1903 очолював у ній кафедру рос. та старослов'ян. мов, 1909 – звільнений через «неблагонадійність». Викладав історію рос. літ-ри та мови, старослов'янську мову, палеографію на Вищих жін. курсах Петрогр. ун-ту. Згодом проф. Ленінгр. ун-ту, Смолен. пед. ін-ту, після 2-ї світ. війни – Вільнюського ун-ту. Дослідж. історію укр. літ-ри та літ-р сх. слов'ян від часів Київ. держави до 19 ст., діяльність Д. Туптала. Працював над істор. хрестоматією укр. мови, готував до вид. київські «Глаголичні листки». Гол. праця «Исследование о Киево-Печерском Патерике как историко-литературном памятнике» (Зап. НТШ, т. 45, 1903), за оцінкою І. Франка, «являється дуже пильним та старанним зводом усього того, що досі було зроблено для вияснення літературної історії та історичної вартості Києво-Печерського Патерика» (1903). Автор праці «К вопросу об объеме и характере лит. деятельности Нестора-летописца» (Тр. 11-го археол. съезда, т. 2. Москва, 1902). Незважаючи на відірваність від України, охоче співпрацював із ВУАН. У її серії «Пам'ятки мови та письменства давньої України» видав твір касіянівської 2-ї редакції (1462) за рукописом Києво-Печерської лаври 1553–54 рр. «Києво-Печерський Патерик» (1930). Вивчав листування М. Костомарова та М. Драгоманова.

Пр.: З листування М. І. Костомарова з графинею А. Д. Блудовою // Україна. К., 1926. Кн. 5; З листування М. П. Драгоманова з О. С. Суворіним // Там само. К., 1927. Кн. 4; Літописні джерела Четьїх-Міней Дмитра Ростовського // Зап. істор. секції ВУАН. Т. 32. К., 1929; До питання про джерела «Ізборника» Святослава 1076 р. // Наук. зб. Ленінгр. т-ва дослідників укр. історії, письменства та мови. К., 1929; З новіших праць про «Слово о полку Ігоревім» // Там само. К., 1929.

Літ.: Берков П. Н. Хронологический список печатных работ чл.-корр. АН СССР Д. И. Абрамовича (1873–1955) и литературы о нем // Тр. Отдела древнерус. лит-ры Ин-та русской лит-ры / Пушкин. дом АН СССР. 1956. № 12.

С. І. Білокінь


Покликання на статтю