Абросимов Валерій Іванович — Енциклопедія Сучасної України

Абросимов Валерій Іванович

АБРОСИ́МОВ Валерій Іванович (09. 08. 1948, м. Боково-Антрацит Ворошиловгр. обл., нині Антрацит Луган. обл.) – фізик. Д-р фіз.-мат. н. (1997). Закін. Варшав. ун-т (1972) і до 1973 працював у ньому. Від 1973 – в Ін-ті ядер. дослідж. НАНУ від 1998 – пров. н. с. Дослідж. у галузі теорії колект. збуджень атомних ядер. Вивчав динам. властивості поверхневої області ядра та їх роль у структурі низьколежачих колект. ядер. станів та ядер. гігант. резонансів. Запропонував кінетичну теорію колект. збуджень у скінченній фермі-рідині, яка дає змогу вивчати однотільний механізм затухання при колект. русі в ядрах.

Пр.: Макроскопическая динамика высоковозбужденных ядерных состояний // ЯФ. 1987. Т. 45, вып. 1 (співавт.); Отклик ядерной поверхности при рассеянии быстрых протонов // Там само. 1987. Т. 45, вып. 4; The Random Phase Approximation as a macroscopic description // Z. für Phys. A. 1990. Vol. 336 (cпівавт.); Kinetic equation for collective modes of a Fermi system with free surface // Nucl. Phys. A. 1993. Vol. 562 (співавт.); On the macroscopic limit of nuclear dissipation // Там само. 1994. Vol. 578 (співавт.); Макроскопическое описание возбужденных сложных ядер. К., 1996.

В. В. Осташко


Покликання на статтю