Аваль — Енциклопедія Сучасної України

Аваль

АВА́ЛЬ (від франц. aval) – поручництво (зобов'язання, гарантія) за векселем, надане особою (стороною), яка перебирає на себе обов'язки, повну відповідальність за виконання вексельних зобов'язань. У ролі аваліста можуть виступати банки, страхові компанії. Цим збільшується надійність векселя. Поручництво вважається дійсним, якщо воно засвідчене підписом аваліста на лицьовому чи зворот. боці векселя або оформлене спеціальним гарантійним листом (алонж), що прикріплюється до векселя. А. сприяє збільшенню торг.-комерц. операцій, зокрема й зовн.-екон. Аваліст, який сплатив (купив) вексель, набуває всіх прав, передбачених щодо першого власника векселя і відповідно щодо осіб, які зобов'язані перед першим власником. Обсяг і ступінь відповідальності аваліста тотожні обсягу і ступеню відповідальності особи, за яку видано А. Аваліст має право вимагати відшкодування зобов'язання за векселем у повному обсязі від особи, щодо якої він виступив авалістом, а також від осіб, відповідальних перед нею.

В. І. Міщенко


Покликання на статтю