Авантюризм — Енциклопедія Сучасної України

Авантюризм

АВАНТЮРИ́ЗМ (від франц. aventure – пригода, ризик) – схильність до ризикованих і сумнівних, з погляду моралі, діянь, нерідко з корисливими, безчесними цілями; схильність до акцій, що не враховують реальні можливості та умови і тому приречені на невдачу. Особл. формою А. є А. політ. – наміри та дії політ. сил (осіб, партій, груп, влад. структур тощо), які базуються на нехтуванні реальними умовами, незнанні обставин, співвідношення сил, закономірностей сусп. життя. А. політ. спирається на віру й обман, бажання й безпідставні переконання, прагнення до випадк. успіху. А. політичний здійснюють політики, які орієнтуються на політ. програми популіст. спрямування. Авантюрна політика, як правило, завершується поразкою і спричинює тяжкі матер., соц., а часто й людські втрати. А. політиків згубно впливає на соц. процеси, гальмує демократ. розвиток сусп-ва. За умов існування нових типів зброї мас. знищення А. особливо небезпеч. у військ. та держ. сферах і може загрожувати існуванню як окремих народів, так і людства в цілому.

Літ.: Семенов В. В. Проблема синтеза диалектики и материализма. Авантюризм марксистской философии. Пущино, 1991; Авантюристы, иллюзионисты, фальсификаторы, фальшивомонетчики. Минск, 1996.

І. М. Грабовська


Покликання на статтю