Аверін Юрій Олександрович — Енциклопедія Сучасної України

Аверін Юрій Олександрович

АВЕ́РІН Юрій Олександрович (25. 12. 1928, Ташкент) – геолог. Д-р геол.-мінерал. н. (1976). Держ. премія УРСР в галузі н. і т. (1986). Закін. Середньоазіат. політех. ін-т (Ташкент, 1953). Працював у геолого-розвідувал. партіях тресту «Середазкольорметрозвідка» (згодом Мінгеології Узб. РСР): ст. колектор, геолог, ст. геолог, тех. керівник, гол. геолог (1952 –57); Середньоазіат. ін-ті геології та мінеральної сировини: ст. інж., ст. н. с., зав. відділом (1960–76), від 1976 – в Укр. ін-ті мінеральних ресурсів НАНУ (нині – Крим. відділ. Укр. держ. геологорозвідувал. ін-ту, Сімферополь): зав. сектором, зав. лаб. прогнозування благород. металів, від 1992 – гол. н. с. Брав участь у вивченні закономірностей формування і локалізації золотого зруденіння, прогнозуванні нових рудних тіл, обґрунтуванні напряму робіт і методики розвідки Мужіїв. золото-поліметал. і Сауляц. золоторуд. родовищ у Закарпатті, прогнозуванні нових золоторуд. об’єктів у центр. і сх. р-нах країни, виявленні геол.-структур. умов локалізації зруденіння й оцінки прогноз. ресурсів.

Пр.: Методические рекомендации по проведению ревизионно-опробовательских работ на золото в различных районах Украины. Москва, 1980 (співавт.); Акантин из Закарпатья // МЖ. 1984. Т. 6, № 6 (співавт.); Тектоника и металлогения Советских Карпат. К., 1988 (співавт.); Геолого-промышленные типы золоторудных месторождений Украины и некоторые проблемные вопросы их разведки // МЖ. 1995. Т. 17, № 5.

Літ.: Дух личности вечен – 500 личностей Крыма. Сф., 2000.

М. І. Лебідь

Статтю оновлено: 2001

Покликання на статтю
М. І. Лебідь . Аверін Юрій Олександрович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2001. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=42317 (дата звернення: 19.05.2021)