Автаркія — Енциклопедія Сучасної України

Автаркія

АВТАРКІ́Я (від грец. αὐτάρκεια – незалежність, самовдоволення, вміння вдовольнятися своїм) – у філософії: незалежність від речей зовнішнього світу або інших людей (Платон, Аристотель), життєвий ідеал представників філософської школи стоїків. Мудрецеві-стоїкові «достатньо самого себе»; в економіці: орієнтація на власні сили та відмежування від взаємодії із зовнішніми економічними системами; у культурології: різновид опору поступові цивілізації через плекання традицій, що поступово втрачають реальну силу. Цей опір покликаний охороняти й зберігати незайманість ідеол. простору, витвореного у той чи ін. спосіб у минулому. За приклади можуть правити парт. або реліг. секти. В Україні багато елементів А. діяло до «відлиги» (боротьба з такими науками, як генетика, кібернетика тощо), але чимало їх, часом у досить потвор. формі, спостерігалося й потім (боротьба з напрямами у моді, малярстві або поезії, окремими муз. жанрами, заборона окремих видів хореографії чи популяр. танців). Після «перебудови» ознаки А. залишаються в нас лише на рівні певних груп інтелектуалів, залишкових ідеол. та творчих орг-цій, партій і деяких реліг. утворень.

О. А. Герасимчук

Статтю оновлено: 2001

Покликання на статтю
О. А. Герасимчук . Автаркія // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2001. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=42411 (дата звернення: 27.07.2021)