Авторитет — Енциклопедія Сучасної України

Авторитет

АВТОРИТЕ́Т (нім. Аutorität, від лат. auctoritas – влада, вплив) – загальновизнаний вплив, що його роблять на переконання й поведінку людей певні особи, ідеї, організації тощо в різних сферах суспільного життя завдяки притаманним або приписуваним їм особливостям і заслугам; повага до закону, соціальної норми, певних правил поведінки тощо; особа, що користується загальним визнанням, впливом. А. ґрунтується на професіоналізмі, знаннях, морал. засадах, соц. статусі, досвіді чи міфах. За допомогою А. відбувається контроль за діями людей (стимулювання певних дій та обмеження або заборона інших), узгодження їх в інтересах сусп-ва чи особи. А. політ. влади передбачає впевненість виконавця в її легітимності. Але такий А. може виникнути й шляхом примусу, стаючи А. сили – суперником реального А. Гарантами реал. А. (за М. Вебером) є традиція, раціонально обґрунтов. законність (легальність), харизма. Відповідно маємо традиц., раціонально-легал. та харизмат. способи становлення А. Традиційний політ. А. засн. на звичці коритися владі, поважаючи її носіїв – особу чи орг-цію; раціонально-легал. шлях утвердження А. ґрунтується на повазі людей до закону; А. харизмат. характеру постає на психол. основі – на підсвідомій прихильності до особи, лідера орг-ції чи носія політ. влади. Буває А. якості людини (науковий, діловий, моральний, релігійний тощо) та її статусу (повага до посади). Ефективність влади значною мірою залежить від її А., а її А. – від її порядності, справедливості, законності тощо. А. є умовою існування будь-якого сусп-ва, а також однією з найважливіших засад навчання та поширення людського досвіду.

Літ.: Богданов В. С. Феномен авторитета в истории социально-политической мысли, теории, методологии. К., 1991; Ищенко Н. П., Богданов В. С. Роль авторитета в демократизации современного общества. К., 1991; Неволько Г. И. Прологи новой системы научного объяснительного знания. Чг., 1995. Ч. 5; Рябов С. Г. Державна влада: проблеми авторитету і легітимності. К., 1996; Русакова Е. Л. Зависимость и подчинение авторитету: варианты моделей // Модели мира. Москва, 1997; Богданов В. С. Авторитет як предмет соціально-філософського аналізу. К., 1997.

І. М. Грабовська


Покликання на статтю