Кохановська Олена Велеонінівна — Енциклопедія Сучасної України

Кохановська Олена Велеонінівна

КОХАНО́ВСЬКА Олена Велеонінівна (18. 01. 1964, Вінниця) – правознавець. Д-р юрид. н. (2007), чл.-кор. НАПрНУ (2010). Засл. діяч н. і т. України (2018). Закін. Київ. ун-т (1986). Відтоді працювала у юрид. консультації в Києві (від 1988 – адвокат); 1995–98 – у Нац. академії внутр. справ України (Київ); від 1998 – у Київ. ун-ті: від 2008 – проф. каф. цивіл. права і заст. де­кана юрид. ф-ту з наук. роботи. Наук. дослідження: цивіл. право, пра­во інтелектуал. власності, сімей­не право, міжнар. приватне право.

Пр.: Правове регулювання інформаційних відносин в Україні. К., 2001; Поняття особистих немайнових відно­син та особистих немайнових прав фі­зичної особи // Цивіл. право України: Підруч. у 2 кн. Кн. 1. К., 2002 (спів­авт.); Проблемы гармонизации гражданско-правового регулирования информаци­онных отношений в условиях информа­ционного общества // Проблемы гармонизации законодательства Украины и стран Европы. К., 2003 (спів­авт.); Тео­ретичні проблеми інформаційних відно­син у цивільному праві. К., 2006; Регулювання особистих немайнових прав у цивільному праві України // Правова система України: Історія, стан та перспективи: У 5 т. Т. 3. Х., 2008 (спів­авт.).

Р. А. Майданик

Статтю оновлено: 2018

Покликання на статтю
Р. А. Майданик . Кохановська Олена Велеонінівна // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2018. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=425 (дата звернення: 17.10.2021)