Кохановський Антін — Енциклопедія Сучасної України

Кохановський Антін

КОХАНО́ВСЬКИЙ Антін (17. 11. 1817, Тернопіль – 10. 09. 1906, Чернівці) – громад­­сько-політичний діяч. Закін. Львів. ун-т. Працював адвокатом у м. Станіслав (нині Івано-Фран­­ківськ), від 1850 – у Чернівцях, де 1868 очолив Буковин. палату адвокатів. Від 1864 – чл. магістрату, 1866–74 та 1887–1905 – бургомістр (міський голова) Чер­­нівців. Водночас від 1871 постійно обирався депутатом австро-угор. парламенту, 1874–84 – мар­­шалок Буковин. сейму. Від 1889 – почес. громадянин і почес. бур­­гомістр Чернівців. Зробив знач. внесок у розбудову, розвиток економіки та житлово-комунал. інфраструктури Чернівців, зокрема за його головування відкрито продовол. біржу, зведено водогінну мережу, електростан­­цію, нове приміщення театру, започатковано трамвай. рух, за­­бруковано багато вулиць. Зав­­дяки цьому Чернівці набули рис європ. міста. Упродовж багатьох років очолював міську раду шкільництва, санітарну раду, раду в справах нужденних і фонд нужденних. 1885 ініціював ство­­рення г-зії з укр. мовою навчання. Чл. правління Буковин. ощад. каси, віце-президент Т-ва місц. залізниць Буковини, чл.-засн. і голова Т-ва плекання муз. мист-ва на Буковині, заст. голови Буковин. пром. музею. За справедливе й рівне ставлення до всіх прошарків насел. К. називали «батьком міста». У Чернівцях йо­­го ім'ям названо вулицю.

Літ.: E. Biedrzycki. Historia Polaków na Bukowinie. Kraków, 1973; E. Pro­­ko­­powitsch. Der Adel in der Bukowina. Mün­­chen, 1983; Масан О., Чеховський І. Чернівці: 1408–1998. Нариси з історії міста. Чц., 1998; Добржанський О. Націо­­нальний рух українців Буковини другої половини ХIХ – початку ХХ ст. Чц., 1999; Чернівці: Історія і сучасність: (Юві­­лей­­не видання до 600-річчя першої писемної згадки про місто). Чц., 2009.

В. Є. Струтинський

Статтю оновлено: 2014

Покликання на статтю
В. Є. Струтинський . Кохановський Антін // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=426 (дата звернення: 23.10.2021)