Адаменко Ігор Миколайович — Енциклопедія Сучасної України

Адаменко Ігор Миколайович

АДА́МЕНКО Ігор Миколайович (01. 10. 1938, Полтава) – фізик. Д-р фіз.-мат. н. (1986), проф. (1988). Держ. премія України у галузі н. і т. (1996). Закін. Харків. ун-т (1961), де й працює від 1964: асист., від 1970 – доц., від 1988 – проф. каф. теор. ядерної фізики. Дослідж. у галузі кінетич. явищ у квант. рідинах і кристалах. Зробив вагомий внесок у створення та розвиток теорій: хвильових процесів у надплинному гелії ІІ із загальмованою нормальною компонентою (1965–68); стрибка Капіци на неідеальній поверхні поділу «тверде тіло – рідкий гелій» (1971–72); неліній. хвильових процесів та солітонів у надплинних плівках (1973–81); нового релаксац. процесу, зумовленого поглинанням фононів ротонами, та обчислив кінетичні коефіцієнти гелію II з урахуванням зазначеного процесу (1982–83); нового двоетап. механізму релаксації у фононній системі та кінетич. процесів у надплинних розчинах 3He – 4He (1984–89); кінетич. процесів та колект. мод у надплинних розчинах 3He – 4He, що справедлива в усьому інтервалі т-р та концентрацій, де застосовують квазічастковий опис (1990–97); народження високоенергій. фононів холод. фононним пучком, який рухається у надплинному гелії (1998–99). Має учнів, які розвивають започатковані ним напрями.

Пр.: Излучение фононов ротонами и релаксация газа квазичастиц // ЖЭТФ. 1982. Т. 82, № 5 (співавт.); Новый релаксационный процесс в фонон-примесной системе растворов 3Не–4Не // Там само. 1984. Т. 39, № 9 (співавт.); Dissіpative Processes and second sound in 3Не–4Не superfluid mixtures // J. Low Temp. Phys. 1990. Vol. 81, № 5/6 (співавт.); Creation of High-Energy Phonons from Low-Energy Phonons in Liquid Helium // Phys. Rev. Lett. 1999. Vol. 82, № 7 (співавт.).

В. І. Лапшин


Покликання на статтю