Адаменко Олег Максимович — Енциклопедія Сучасної України

Адаменко Олег Максимович

АДА́МЕНКО Олег Максимович (23. 11. 1935, с. Воловиця Комарів., нині Борзнян. р-ну Черніг. обл.) – геолог. Д-р геол.-мінерал. н. (1973), проф. (1978). Держ. премія СРСР (1978). Засл. діяч н. і т. України (2015). Закін. Ленінгр. гірн. ін-т (1957). Працював гол. геологом у Зх.-Сибір. геол. упр. Мінгеології РРСФР (1957–68); ст. н. с. Ін-ту земної кори Сибір. відділ. АН СРСР (1968–74), зав. каф. теор. основ геології (1974–84), проректором (1978–83) Івано-Фр. ін-ту нафти і газу; дир. Відділ. географії АН Молд. РСР (1984–88). Від 1988 – зав. каф. екології, дир. НДІ екобезпеки і природ. ресурсів Івано-Фр. тех. ун-ту нафти і газу. Досліджує питання четвертин. геології, геоморфології, геотектоніки, охорони довкілля. Брав участь у написанні «Истории развития рельефа Сибири и Дальнего Востока» (в 15-ти т. Москва, 1964–78).

Пр.: Предалтайская впадина и история развития предгорных прогибов. Новосибирск, 1978; Климат и озера. Ленинград, 1985; Антропоген Закарпатья. Кишинев, 1987; Основы экологической геологии. К., 1995 (співавт.); Четвертичная палеогеография экосистемы Нижнего и Среднего Днепра. К., 1996 (співавт.); Екологічна геологія: Підруч. К., 1998.

Літ.: Полєк.

Д. Є. Макаренко


Покликання на статтю