Адамович Леонід Петрович — Енциклопедія Сучасної України

Адамович Леонід Петрович

АДАМО́ВИЧ Леонід Петрович (07(20). 09. 1910, Москва – 19. 11. 1984, Харків) – хімік. Д-р хім. н. (1963), проф. (1964). Учасник 2-ї світ. війни. Держ. нагороди СРСР. Закін. фіз.-хім.-мат. ф-т Харків. ІНО (1932). Асист., доц. (1946– 64), проф. (1964–84) Харків. ун-ту. Досліджував взаємодію орган. реагентів з іонами металів, зокрема альберону з берилієм. Запропонував реагент нафтохром зелений G для визначення берилію (Be), алюмінію (Al), торон – для визначення літію (Li), берилію (Be), торію (Th), а кротонову кислоту – для якісного виявлення натрію (Na) та калію (K), гравіметр. визначення барію (Ва) у присутності кальцію (Са), а також фотометр. визначення заліза (Fe). Розробив новий спектрофотометр. метод дослідж. комплекс. сполук в умовах ступінчастого комплексоутворення. Розробляв досить чутливі і водночас високоселект. методи кількіс. визначення іонів міді, срібла з використанням екстракційних варіантів спектрофотометрії. Серія робіт А. пов'язана з дослідж. іонних рівноваг ксантенових барвників флуоресцеїну, еозину та родаміну Б у розчинах.

Пр.: Фотометрия и спектрофотометрия соединений бериллия // Тр. хим. ф-та и НИИ химии Харьков. гос. ун-та. Т. 18. 1957; Спектрофотометрическое изучение аналитических систем, содержащих бериллий. Х., 1963; Руководство к лабораторным занятиям по качественному анализу. Х., 1968; Рациональные приемы составления аналитических прописей. Х., 1973.

Літ.: Сотрудники кафедры и отдела качественного анализа: Адамович Л. П. // Тр. хим. ф-та и НИИ химии Харьков. гос. ун-та. Т. 3. 1955.

М. О. Мчедлов-Петросян, С. А.Шаповалов


Покликання на статтю