Адельгейм Євген Георгійович — Енциклопедія Сучасної України

Адельгейм Євген Георгійович

АДЕЛЬГЕ́ЙМ Євген Георгійович (01(14). 09. 1907, Київ – 13. 01. 1983, там само) – літературознавець. Чл. СПУ (1934). Учасник 2-ї світ. війни, військ. кореспондент. Держ. нагороди СРСР. Закін. Київ. ун-т (1931). Почав друкуватися 1929. Писав рецензії, згодом – журнал. статті з питань укр. рад. літ-ри, зокрема про творчість М. Рильського, М. Бажана, Е. Багрицького, А. Малишка, І. Кочерги та ін. Завдяки фаховому аналізові вони не втратили значення й досі. Від 1940 почав працювати в Ін-ті літ-ри АН УРСР: зав. відділу рад. літ-ри; 1946–48 – в. о. ст. н. с. Зазнав утисків під час кампанії проти «космополітизму». Працював ред. на Київ. кіностудії худож. фільмів ім. О. Довженка і гол. ред. ж. «Вітчизна» (1949); у різні роки викладав у Київ. пед. ін-ті та Кіноінституті. Написав передмову до виданої після півстоліт. перерви книги поезій М. Семенка (К., 1985). Наук. зацікавлення дослідника зосередж. переважно на питаннях психології творчості, худож. майстерності, теорії соціаліст. реалізму.

Пр.: Жіночі образи в творчості Шевченка // Літ. критика. 1930. Кн. 3; Поетичний молодняк. Х.; К., 1931; Два драматурги. Статті і п’єси І. Кочерги та О. Корнійчука. К., 1938; Максим Рильський // Літ. критика. 1940. Кн. 7; Володимир Маяковський. К., 1941; Думки про нашу критику // ЛГ. 1947, 30 берез.; Поезія боротьби // Вітчизна. 1947. № 11; Поезія боротьби й труда. К., 1948; Українська радянська поезія. К., 1948; 1955-й рік, лірика: Огляд поезії // ЛГ. 1956, 19, 26 квіт., 4 трав.; Зустріч поетів // Питання укр. рад. літ-ри. Вип. 4. К., 1958; Сатира Василя Блакитного // Сов. Украина. 1958. Кн. 4; Василь Еллан. К., 1959; Микола Бажан. К., 1965; 1970; 1975; Час і пам’ять. К., 1973; Крізь роки. К., 1979; 1987; Життя – позиція – кругозір // Прапор. 1982. № 1; Лики Мнемозіни // Проблеми. Жанри. Майстерність. Вип. 8. К., 1983; Будні критики: З неопубл. // ЛУ. 1987, 19 листоп.

Літ.: Українська радянська поезія: На публічній лекції Є. Адельгейма // ЛГ. 1947, 14 серп.; Лесик В. Критична розвідка про радянську поезію // Рад. Львів. 1948. № 8; Шаховський С. Книга про шляхи нашої поезії // Рад. Україна. 1948, 14 квіт.; Євгену Адельгейму – 60 // ЛУ. 1967, 14 листоп.; [Некролог] // Там само. 1981, 21 січ.; Макаров А. Здатність самовдосконалюватися: З приводу вибраних праць Є. Г. Адельгейма // Там само. 1987, 19 листоп.; Полєк.

М. К. Наєнко

Статтю оновлено: 2001

Покликання на статтю
М. К. Наєнко . Адельгейм Євген Георгійович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2001. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=42654 (дата звернення: 17.09.2021)