Аденський Андрій Дмитрович — Енциклопедія Сучасної України

Аденський Андрій Дмитрович

А́ДЕНСЬКИЙ Андрій Дмитрович (справж. – Пінчук; 01(13). 12. 1897, м-ко Лоєв Мінс. губ., нині смт Гомел. обл., Білорусь – 14. 08. 1979, Мінськ) – лікар-терапевт. Д-р мед. н. (1943), проф. (1945). Засл. діяч н. Білорус. РСР (1967). Учасник 1-ї та 2-ї світ. воєн. Держ. нагороди СРСР. Закін. мед. ф-т Київ. ун-ту (1927), залишений при терапевт. клініці ординатором, а згодом зарахований аспірантом ВУАН при клініці акад. М. Стражеска. 1932–36 працював асист. Київ. мед. ін-ту і клін. відділу Ін-ту експерим. біології і патології, від 1936 – н. с. відділу функц. діагностики Укр. ін-ту клін. медицини і доц., зав. каф. терапії (1937–41) Київ. стоматол. ін-ту; гол. терапевтом 1-ї ударної армії (1942–44); зав. каф. заг. терапії Станіслав. мед. ін-ту (1945–49); від 1949 – зав. каф. терапії і за сумісн. – заст. дир. Білорус. ін-ту вдосконалення лікарів. Згодом – нач. Лікув.-сан. упр. МОЗ Білорусії. Дослідж. у галузі ревматології, гастроентерології, кардіології, алергології. Автор розділу «Хвороби органів дихання» у підруч. «Внутрішні хвороби» (під заг. ред. В. Василенка), який витримав 6 видань рос. та укр. мовами. Сконструював прилад для вимірювання венозного тиску, дав класифікацію венозним гіпертоніям та гіпотоніям.

Пр.: Диагностическое значение кожных реакций у ревматиков // КМ. 1938. Т. 16, № 1; Венозное давление при гипертонической болезни // ВД. 1940. № 7–8; Спутник терапевта. Т. 1–2. Минск, 1959–64.

Літ.: Достойная награда (К 70-летию со дня рождения и 40-летию врачебной, научно-педагогической и общественной деятельности профессора А. Д. Аденского-Пинчука) // Здравоохранение Белоруссии. 1968. № 2; Біографічний словник професорів та завідувачів кафедр Івано-Франківської державної медичної академії (1945–1995). Ів.-Ф., 1995; Памяць. Лоеўскі раён. Мінск, 2000.

Л. В. Кириленко, В. І. Боцюрко


Покликання на статтю