Айдукевич Казимеж — Енциклопедія Сучасної України

Айдукевич Казимеж

АЙДУКЕ́ВИЧ Казимеж (Ajdukiewicz Kazimierz; 12. 12. 1890, Тернопіль – 12. 04. 1963, Варшава) – польський логік і філософ. Д-р філософії Львів. ун-ту (1912), д-р ґабілітований (1920), проф. надзвичайний (1925), проф. звичайний (1934), дійс. чл. Польс. АН (1952). Студіював філософію, математику і фізику в ун-ті Яна-Казимира у Львові, у 1913 продовжив освіту в Ґеттінґен. ун-ті (Нижня Саксонія), де слухав лекції видат. учених свого часу – математика Д. Ґільберта і філософа-феноменолога Е. Гуссерля. Від початку 1-ї світ. війни призваний в австр. армію і відправлений на італ. фронт. Тільки в кінці війни йому вдалося вступити в новоутвор. польс. армію, з якої демобілізувався 1920 в ранзі капітана артилерії. Під час нім. окупації змушений працювати службовцем, не маючи можливості викладати легально, працював у підпіл. польс. школі. Працював доц. каф. філософії Львів. ун-ту (1921–25), проф. Варшав. ун-ту (1926–28), кер. каф. логіки (1928–29), проф. (1939–41) Львів. ун-ту, кер. каф. фізики Львів. мед. ін-ту (1944–45). У Познан. ун-ті: кер. каф. теорії і методології науки (пізніше – каф. логіки, 1945–55), ректор (1948–52). Від 1955 – проф. каф. логіки Варшав. ун-ту і одночасно – зав. відділ. логіки Ін-ту філософії і соціології Польс. АН, а також заст. дир. цього ін-ту (1954–61), ред. ж. «Studia Logica» (1954–63). Займався теорією та методологією наук, розробляв семантичну теорію мови і теорію дефініції вислову. А. твердив, що значення потрібно розглядати в семант. системі конкрет. мови, і вважав, що в різні мови вбудовано різні семант. системи; різниця в семант. системах різних мов залишається й тоді, коли вони спираються на один і той самий емпірич. базис.

Пр.: Z metodologii nauk dedukcyjnych. Lwów, 1921; Gùówne zasady metodologiі nauk i logiki formalnej. Warszawa, 1928; O znaczeniu wyraýeñ. Lwów, 1931; Logiczne podstawy nauczania. Warszawa, 1938; Zagadnienia i kierunki filozofii. Warszawa, 1949; Jæzyk a poznanie. Wybór pism. Warszawa, 1960. T. 1, 1965. Т. 2; Logika pragmatyczna. Warszawa, 1965.

Літ.: Biogramy uczonych polskich. Cz. 1. Nauki Spoùeczne. Wrocùaw, 1983; Философия и логика Львовско-Варшавской школы. Москва, 1999.

С. Заброварний


Покликання на статтю