Айзеншток Ієремія Якович — Енциклопедія Сучасної України

Айзеншток Ієремія Якович

АЙЗЕНШТО́К Ієремія Якович (20. 02(04. 03). 1900, Єлисаветград, нині Кіровоград – 07. 06. 1980, Ленінград, нині С.-Петербург) – літературознавець. Канд. філол. н. (1935). Учасник 2-ї світ. війни. Закін. Харків. ІНО (1921). Працював н. с. і наук. секр. Ін-ту Т. Шевченка (Харків, 1926– 31), викладав у ВНЗах, від поч. 30-х рр. – в Ін-ті рос. літ-ри в Ленінграді. Праці з історії укр. і рос. літ-р 19 ст., укр.-рос. літ. зв'язків, текстології відзначаються широким використанням джерел. матеріалу і скрупульозністю аналізу. Автор дослідж. про творчість Г. Квітки-Основ'яненка, Є. Гребінки, статей про І. Франка, М. Коцюбинського, І. Манжуру. Підготував перше повне, коментоване вид. «Щоденника» Т. Шевченка (під назвою «Дневник», 1925), кілька видань творів поета в рос. перекл., досліджував питання текстології, зв'язки Т. Шевченка з рос. літ-рою і визв. рухом у Росії. А. брав участь у підготовці видань творів М. Гоголя, Г. Успенського, М. Чернишевського, М. Некрасова, І. Котляревського, П. Гулака-Артемовського, Г. Квітки-Основ'яненка, І. Манжури, М. Коцюбинського, І. Франка, В. Винниченка. Кілька публікацій присвятив історії цензури. Через тривожну сусп.-політ. атмосферу в Україні А. переїхав до Ленінграда, проте зберіг інтерес до вивчення укр. літ-ри.

Пр.: Шевченкознавство – сучасна проблема. І. До тексту Шевченкових творів. Х., 1922; До історії видань творів Г. Ф. Квітки. К., 1927; Студії над текстами І. Котляревського // Зап. істор.-філол. відділу ВУАН. К., 1927. Кн. 10; П. Гулак-Артемовський: Матеріали до біографії та істор.-літ. оцінки. Х., 1927; Г. Ф. Квітка і М. П. Погодін (До історії літературних відносин) // За сто літ. Матеріяли з громад. і літ. життя України ХІХ і поч. ХХ ст. К., 1928. Кн. 2; Безсоновщина (З матеріалів до життєпису О. О. Потебні) // Зап. істор.-філол. відділу ВУАН. К., 1928. Кн. 16; І. Манжура і О. Потебня // Там само. К. 1929. Кн. 21–22; З юнацьких літ М. Драгоманова // Україна. К., 1929. Кн. 33; До етногр. планів 1840-х рр. // За сто літ. Матеріяли з громад. і літ. життя України ХІХ і поч. ХХ ст. К., 1929. Кн. 4; Г. Ф. Квітка і П. О. Куліш // Там само. Х.; К., 1930. Кн. 5; Листи М. Костомарова до А. Краєвського // Там само. Х.; К., 1930. Кн. 68; Як працював Шевченко. К., 1940; Українські поети-романтики // Українські поети-романтики 20–40-х років XIX ст. К., 1968; Петро Гулак- Артемовський // Гулак-Артемовський П. Твори. К., 1970.

Літ.: Кирилюк Є. П. Сімдесятиліття Ієремії Айзенштока // РЛ. 1970. № 6; Ієремія Якович Айзеншток: [Некролог] // Там само. 1980. № 8; Листи Максима Рильського до Ієремії Айзенштока // ЛУ. 2000, 13 квіт.

В. С. Бородін


Покликання на статтю