Анучин Дмитро Миколайович — Енциклопедія Сучасної України

Анучин Дмитро Миколайович

АНУ́ЧИН Дмитро Миколайович (Анучин Дмитрий Николаевич; 27. 08(08. 09). 1843, С.-Петербург – 04. 06. 1923, Москва) – російський антрополог, етнограф і географ. Проф. Моск. ун-ту (1891), акад. Рос. імперат. АН (1896). Очолював першу в Росії каф. антропології, Т-во любителів природознавства, антропології та етнографії при Моск. ун-ті і засн. ним 1885 каф. географії. Створив антрополого-етногр. музей Моск. ун-ту. Автор числен. публікацій, серед яких особл. значення має праця «Рельеф поверхности Европейской России в последовательном развитии представления о нем» («Землеведение», 1895, кн. 1, 4). Значну увагу приділяв дослідж. творчої спадщини М. Миклухо-Маклая та ін. видат. науковців. Створив школу етнографів і географів. Разом із тим деякі праці А. позначені тенденційністю, зокрема він дотримувався москвофіл. концепцій щодо етногенезу укр. горян, особливо гуцулів, заперечував особливості антропол. рис українців порівняно з ін. сх.-слов'ян. народами, що знайшло свій вияв у ст. «К антропологии украинцев» («Русский антропологический журнал», 1918, № 1, 2), у якій дискутував із Ф. Вовком. Водночас незаперечним залишається внесок А. в дослідж. антропології, етнографії та географії слов'ян. народів, зокрема українців.

Пр.: Сани, ладья и кони как принадлежности похоронного обряда. Москва, 1890; Походження людини / Пер. з рос. Х., 1924; Избранные географические работы. Москва, 1949; О людях русской науки и культуры: Ст., некрологи и заметки. Москва, 1950; Географические работы. Москва, 1954; Люди зарубежной науки и культуры. Москва, 1960.

Літ.: Богданов В. В. Дмитрий Николаевич Анучин: Антрополог и географ (1843–1923). Москва, 1941; Памяти Д. Н. Анучина (1843–1923) // Тр. Ин-та этногр. им. Н. Н. Миклухо-Маклая. 1947. Т. 1; Карпов Г. В. Путь ученого: Очерки жизни, науч. и обществ. деятельности Д. Н. Анучина. Москва, 1958; Бабий Т. П., Коханова Л. Л., Костюк Г. Г., Задорожный А. Г., Матвеенко С. А., Погребняк Л. П., Теплицкая Е. В., Труханов В. А. Биологи: Биографический справочник. К., 1984; Молявко Г. И., Франчук В. П., Куличенко В. Г. Геологи. Географы: Биографический справочник. К., 1985; Краснопольский.

В. І. Наулко


Покликання на статтю