Апарат книги — Енциклопедія Сучасної України

Апарат книги

АПАРА́Т КНИ́ГИ – додаткові тексти, що включаються до видання з метою створення зручних умов для користування нею (довідково-допоміжний апарат) та для кращого розуміння змісту (науково-довідковий апарат). Гол. призначення А. к. – допомогти читачеві швидше й повніше одержати необхідну інформацію. До довідково-допоміж. А. к. належать: зміст (оглав), що дає уявлення про зміст книги та її склад, а також допомагає читачеві знаходити потрібні розділи та підрозділи; покажчики, що допомагають читачеві розшукувати все, що є у виданні про певний предмет (предмет. покажчик), людину (імен. покажчик), ілюстрацію (список ілюстрацій) або таблицю (покажчик таблиць), відомості про геогр. назви (покажчик геогр. назв); колонтитули, що інформують про зміст сторінки; анотація і реферат, які допомагають при виборі книги в б-ці чи книгарні. До наук.-довідк. апарату входять: вступна стаття, де розповідається про життя і творчість автора або характеризується його твір, що допомагає читачеві розібратися в тонкощах і складнощах змісту, попереджає про автор. помилки та неточності; передмова автора, ред., видавця, де йдеться про джерела дослідж. та особливості написання твору, його відношення до близьких та поперед. аналог. видань, вихідні позиції автора; післямова, яка за змістом та призначенням відповідає, як правило, вступ. статті, але пишеться з урахуванням того, що читач уже прочитав саму працю; коментар, що дає тлумачення твору в цілому і тим його місцям, які можуть бути незрозумілі читачеві, або для яких характерні певні особливості; примітки, що пояснюють застарілі терміни, подають короткі відомості про персоналії, містять переклад іншомов. текстів, виразів, слів, указують на автор. неточності; бібліогр. посилання (описи джерел цитувань, запозичень і т. п., які дають змогу читачеві судити про джерела, використані автором, і звертатися до них для уточнень) та прикнижкові бібліогр. покажчики (систематиз. списки видань на тему книги, які допомагають читачеві звернутися до літ-ри, що поглиблює знання про предмет, якому присвяч. видання).

Літ.: Алехина Е. М., Западов А. В. Аппарат книги. Москва, 1957; Краткий справочник книголюба. Москва, 1976; Энциклопедия книжного дела. Москва, 1998.

Г. І. Ковальчук

Статтю оновлено: 2001

Покликання на статтю
Г. І. Ковальчук . Апарат книги // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2001. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=43089 (дата звернення: 21.06.2021)