Апатенко Володимир Максимович — Енциклопедія Сучасної України

Апатенко Володимир Максимович

АПА́ТЕНКО Володимир Максимович (14. 03. 1931, с. Первомайське Курської обл., РФ) – лікар-ветеринар. Д-р вет. н. (1974), проф. (1976). Закін. Харків. вет. ін-т (1954). Працював на вироб-ві (1954–60); від 1960 – у Харків. вет. ін-ті: асист., доц. (1966– 75), від 1975 – зав. каф. патол. анатомії і патол. фізіології, від 1986 – зав. каф. мікробіології, вірусології та основ ветеринарії. Наук. дослідж. з інфекц. патології, вет. паразитоценології. Від 1991 – президент Наук. т-ва паразитоценологів України.

Пр.: Патоморфологическая диагностика болезней птиц. Москва, 1978 (співавт.); Паразитоценология: Теоретические и прикладные проблемы. К., 1985 (співавт.); Ветеринарна імунологія та імунопатологія: Навч. посіб. К., 1994; Ветеринарна мікробіологія: Підруч. К., 1995 (співавт.); Вирусные инфекции сельскохозяйственных животных. Х., 1996 (співавт.).

М. І. Карташов

Статтю оновлено: 2001

Покликання на статтю
М. І. Карташов . Апатенко Володимир Максимович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2001. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=43091 (дата звернення: 21.06.2021)