Крюков Анатолій Іванович — Енциклопедія Сучасної України

Крюков Анатолій Іванович

КРЮ́КОВ Анатолій Іванович (29. 01. 1932, с. Циблі Переяслав., нині Пе­ре­яслав-Хмельн. р-ну Київ. обл.) – фізико-хімік. Д-р хім. н. (1980), проф. (1996). Премія ім. Л. Писаржевського АН УРСР (1990). Закін. Київ. ун-т (1955). Відтоді працював в Ін-ті фіз. хімії НАНУ (Київ): зав. лаб. фотохімії координац. сполук (1974–84) і фотокаталіт. реакцій (1984–93), пров. н. с. (1993–2002). Встановив визначал. роль елементар. акту перенесення електрона у фотохім. окисно-віднов. реакціях координац. сполук перехід. металів, а також комплексів з переносом заряду та іон-радикал. солей в орган. розчинниках. Сформулював принципи ство­рення високоефектив. фотокаталіт. систем на основі неорган. напівпровідників і комплексів перехід. металів для проведення реакцій орган. синтезу й перетворення енергії світла.

Пр.: Фотоперенос электрона и его прикладные аспекты. К., 1982; Фотохимия комплексов переходных метал­лов. К., 1989; Основы фотохимии ко­ординационных соединений. К., 1990; Квантовые размерные эффекты в полупроводниковом фотокатализе // ТЭХ. 2005. Т. 41, № 4; Получение и применение в нанофотокатализе твер­до­тель­ных полупроводниковых материалов с размерными эффектами // Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології. 2010. Т. 8, № 1 (усі – спів­авт.).

С. Я. Кучмій


Покликання на статтю