Арнольд Георгій Федорович — Енциклопедія Сучасної України

Арнольд Георгій Федорович

АРНО́ЛЬД Георгій Федорович (25. 07 (06. 08). 1874, Житомир – 19. 04. 1935, Харків) – зоолог. Закін. природниче відділ. фіз.-мат. ф-ту С.-Петербур. ун-ту (1897), залишений при ун-ті для підготовки до професор. звання (із зоології). Асист. каф. зоології агроном. ф-ту Київ. політех. ін-ту (1898–1911); асист. каф. зоології Вищих жін. курсів у С.-Петербурзі (1911–14); асист. каф. зоології Харків. с.-г. ін-ту (1914–20); від 1920 – ад'юнкт-проф. каф. зоології безхребет. тварин Харків. ун-ту. Зав. сектору зоології безхребет. тварин н.-д. каф. зоології, створ. на поч. 20-х рр. при біол. ф-ті Харків. ІНО. Очолював сектор експерим. зоології і морфології тварин створ. 1930 Харків. філіалу Укр. н.-д. зоолого-біол. ін-ту (від 1933 – Харків. н.-д. зоолого-біол. ін-т), його дир. (1933–35); від 1933 – декан біол. ф-ту відновленого Харків. ун-ту. Наук. дослідж. в галузі систематики, ембріології та філогенії низки груп безхребет. тварин. Працював також на Харків. н.-д. ст. бджільництва над виведенням нової високопродукт. породи бджіл. Його неопубл. праця «Биометрические исследования хоботка украинской породы пчел» (1924) отримала премію на Всесоюз. с.-г. виставці в Москві.

Пр.: К развитию Lineus gesserensis O. F. Müller // Тр. Импер. С.-Петербур. об-ва естествоиспытателей. Отдел зоологии и физиологии. 1899. Т. 28, вып. 4; Постановка экскурсий в летнем (VI) триместре агробиологического отделения факультета профессионального образования ХИНО // Зап. Харьков. ИНО. 1926.

Літ.: Гельфенбейн Л. Л. Русская эмбриология второй половины века. Х., 1956; Шевченко Н. Н., Гельфенбейн Л. Л. Георгий Федорович Арнольд // Пробл. онтогенеза, гетерозиса и экологии животных. 1978. № 164.

В. П. Кудокоцев


Покликання на статтю