Арнольді Володимир Митрофанович — Енциклопедія Сучасної України

Арнольді Володимир Митрофанович

АРНО́ЛЬДІ Володимир Митрофанович (13(25). 06. 1871, м. Козлов, нині Мічурінськ Тамбов. обл., РФ – 22. 03. 1924, Москва) – морфолог рослин, альголог, флорист. Чл.-кор. АН СРСР (1923). Учень І. Горожанкіна. Закін. 1-у Моск. г-зію (1889), природниче відділ. фіз.-мат. ф-ту Моск. ун-ту (1893). У 1893–1902 – асист. каф. ботаніки цього ун-ту. 1899–1900 перебував у закордон. відрядженні, працюючи в лаб. Гебеля (Німеччина) і Вармінґа (Данія). 1900 отримав ступ. магістра ботаніки і став приват-доцентом 1902–03 – ад’юнкт-проф. С.-г. ін-ту в Новій Олександрії. За дорученням Рос. академії наук здійснив 1908 наук. відрядження на о. Ява та ін. острови Малайського архіпелагу. 1909– 19 – екстраординар. проф. Харків. ун-ту, зав. каф. морфології і систематики рослин; 1919– 22 – проф. Кубан. ун-ту та Ін-ту вод. госп-ва у Краснодарі. 1922–24 – проф. Моск. ун-ту. Працював у галузі морфології рослин і флористич. альгології. А. – організатор другої в Україні (після Дніпровської) прісновод. біол. станції на р. Сівер. Донець (нині біостанція Харків. ун-ту), першим дир. якої він був; засновник Харків. альгол. школи; автор першого підручника з альгології «Введение в изучение низших организмов», що витримав три видання (Москва, 1902; Х., 1908; Москва, 1925, посмертно).

Пр.: Современное состояние вопроса о происхождении видов у растений // Науч. слов. 1904. № 4; Некоторые данные о морфологии полового поколения у Salvinia natans // Тр. об-ва испытателей природы при Харьков. ун-те. 1909. Т. 43; По островам Малайского архипелага. Наблюдения натуралиста. Москва, 1911; 1923; Материалы к морфологии морских сифонников. I. Dasychadaceae (Bornetella, Acetabularia) // Тр. ботан. музея АН СССР. С.-Петербург, 1911. Т. 8; Список гербариев Харьковского университета. Х., 1911; Водоросли Арктического моря // Природа. 1915; Водоросли [Харьков. губ.] // По окрестностям Харькова: Опыт естеств.-истор. путеводителя. Вып. 1. X., 1916; Северо-Донецкая биологическая станция Общества испытателей природы при Харьковском университете // Тр. об-ва испытателей природы при Харьков. университете. 1918. Т. 49; Очерк водорослей степных рек // Тр. Рус. ботан. об-ва. Петроград, 1922. Т. 7.

Літ.: Арнольди В. М. Автобиография // Физико-мат. ф-т Харьков. ун-та за первые сто лет его существования. Х., 1908; Усачев П. В. М. Арнольди (1871–1924) // РГЖ. 1924. № 3; Голенкин М. В. М. Арнольди // Тр. Рус. ботан. об-ва. 1925. Т. 10, № 1, 2; Курсанов Л. И. В. М. Арнольди (1871–1924) // Рус. архив протистол. 1925. Т. 3, № 3, 4; Його ж. Памяти В. М. Арнольди //Арнольди В. М. Введение в изучение низших организмов: Посмерт. изд. Москва; Ленинград, 1925; Шкорбатов Л. Пам’яті проф. В. М. Арнольді // Наук. зап. з біології. 1927; Бабий Т. П., Коханова Л. Л., Костюк Г. Г., Задорожный А. Г., Матвеенко С. А., Погребняк Л. П., Теплицкая Е. В., Труханов В. А. Биологи: Биографический справочник. К., 1984; Липшиц.

Т. В. Догадіна, О. С. Горбулін

Статтю оновлено: 2001

Покликання на статтю
Т. В. Догадіна, О. С. Горбулін . Арнольді Володимир Митрофанович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2001. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=43289 (дата звернення: 21.09.2021)