Артеменко Геннадій Володимирович — Енциклопедія Сучасної України

Артеменко Геннадій Володимирович

АРТЕ́МЕНКО Геннадій Володимирович (25. 11. 1948, м. Кривий Ріг Дніпроп. обл.) – гідрогеолог. Д-р геол. н. (1999). Закін. Київ. ун-т (1975). Працював на вироб-ві та у проект. ін-тах (1967–79); від 1979 – в Ін-ті геохімії та фізики мінералів АН УРСР (нині Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення НАНУ): ст. інж., м. н. с. (1983–88), н. с. (1988–91), ст. н. с. (1991–99), від 1999 – зав. відділу геохімії ізотопів та радіогеохронології. Дослідж. у галузі геології та геохронології раннього докембрію УЩ та Воронез. масиву. Наук. праці присвяч. геохронології, стратиграфії та петрології архейських граніт-зеленокам'яних та грануліт-гнейсових асоціацій сх. частини УЩ та Воронез. масиву.

Пр.: Геохронологическая шкала докембрия Украинского щита. К., 1989 (співавт.); Геохронологическая корелляция вулканизма и гранитоидного магматизма юго-восточной части Украинского щита и Курской магнитной аномалии // ГР. 1995. № 21; Два типа архейских дифференцированных интрузий в Среднеприднепровском блоке // МЖ. 1997. Т. 19, № 1; Эволюция кислого магматизма в зеленокаменных поясах Украинского щита и Воронежского кристаллического массива // Там само. № 2; Геологические границы Среднеприднепровской гранит-зеленокаменной области // Там само. 1998. № 3.

В. М. Загнітко


Покликання на статтю