Акредитація — Енциклопедія Сучасної України

Акредитація

АКРЕДИТА́ЦІЯ (франц. accrеditation, від лат. ассrеdо – довіряю) – у міжнародному праві – сукупність дій, пов'язаних із призначенням і вступом на посаду постійного представника держави, глави дипломатичного представництва у будь-якій державі чи міжнародній організації. У журналістській практиці – офіційно надане право журналістам брати участь у прес-конференціях, бути спостерігачами при проведенні конференцій, зборів, з'їздів, сесій парламенту тощо.

Р. м.


Покликання на статтю