Акредитив — Енциклопедія Сучасної України

Акредитив

АКРЕДИТИ́В – зобов'язання банку виплатити продавцеві за рахунок покупця визначену суму в узгодженій валюті, якщо продавець надасть банкові у встановлений термін документи, передбачені в А. Банк обирають за взаєм. згодою сторін, він діє в межах повноважень, які надає покупець. Завдяки А. продавець не залежить від платоспроможності покупця і його готовності платити. Після відвантаження товару продавець може одержати кошти за А. Для виконання А. одержувач коштів подає у викон. банк документи, що підтверджують виконання всіх умов А. У разі порушення хоча б однієї з цих умов виконання А. не здійснюють. Покупцеві А. дає змогу знизити ризик неотримання товару або отримання його не в повному обсязі, не тієї якості або асортименту, оскільки оплату за А. банк провадить лише після отримання відповідних документів на товар і уважно їх перевірки. При зовн.-торг. операціях А. – зобов'язання банку зробити на прохання і за вказівкою імпортера виплату експортерові (при розрахунках готівкою) або акцептувати тратту, виставлену експортером (при розрахунках у кредит), у межах визнач. суми й терміну і проти передбач. документів (як правило, коносамента, страх. поліса, рахунка-фактури). Це найвигідніша для експортера форма розрахунку з погляду забезпечення надійності й швидкості одержання платежу, хоча розрахунок за цією формою дорожчий, ніж за ін. формами (вартість здійснення розрахунків становить бл. 1 % за квартал від суми платежу). У заяві на відкриття А. вказують, що даний А. підпорядковується уніфіков. правилам і нормам, що від 1993 діють в Україні. Заяву підписує особа, яка має право підпису платіж. документів. Після перевірки банк повертає примірник заяви наказодавцеві з розпискою про прийняття до виконання доручення про відкриття акредитива. А. називають також іменний цінний папір, що засвідчує право особи, на ім'я якої він виписаний, одержати зазначену в ньому суму цілком або частинами в банку ін. міста, за кордоном протягом вказаного терміну (грошовий А.). Розрізняють також А. безвідкличний, підтверджений – що не припускає змін або анулювання зобов'язань за ним; А. подільний – у межах суми якого можна відкрити кілька А.; А. товарний – оплачуваний за пред'явленням розпорядчих документів; А. компенсаційний – що його відкриває покупець на користь продавця під забезпечення безвідкличного А., відкритого особою, якій покупець продав товар; А. відкличний – із можливістю анулювання зобов'язання за ним у будь-який момент; А. револьверний – що автоматично поповнюється в міру його використання в межах установленої заг. суми ліміту і терміну дії; А. резервний – зобов'язання банку-емітента перед організацією-експортером здійснити платіж у межах суми у випадку невиконання організацією-імпортером своїх зобов'язань за основним контрактом. Банк здійснює оплату при наданні організацією-експортером заяви «про невиконання» з прикладеними неоплаченими траттами. Резервний А. є гарантією повного й своєчасного погашення заборгованості за контрактом на виплату. На відміну від банків. гарантії, резервний А. не підлягає дії нац. законів.

Літ.: Гринько И. С. Внешнеторговые сделки. С., 1994.

М. Е. Сорокін


Покликання на статтю